Zichtbaar Succesvol Leidinggeven!

Consultancy Plus

Met impact en senioriteit je vak uitoefenen als professional of consultant

Je bent als vakspecialist, professional of consultant werkzaam voor interne en externe klanten en je herkent soms het volgende:

 • Je vindt het lastig om de werkelijke vraag achter de vraag boven tafel te krijgen
 • Je weet precies wat er moet gebeuren, maar hoe overtuig je de juiste personen?
 • Op cruciale momenten mis je de juiste vaardigheden om echt effect te hebben
 • Bij jouw klant- of leverancierscontacten voel je je wel eens “kleiner” dan de ander
 • Je wordt geprezen voor je vakinhoudelijke kennis, maar toch mis je daadkracht.

Het vraagt meer dan inhoudelijke vakkennis om als professional impact te hebben. Je kunt dan wel het juiste beeld hebben op een probleem of oplossing, daarmee heb je de ander nog niet overtuigd. Ook al kun je jouw verhaal prima onderbouwen met feiten, er is iets meer nodig om je boodschap “verkocht” te krijgen. “Gelijk hebben” is nog iets anders dan “gelijk krijgen”.

De basisvaardigheden voor het adviseren ken je eigenlijk al wel. De winst die iedereen kan boeken zit echter op een ander vlak. Iedere professional/consultant heeft zijn/haar eigen winstpunten waarmee hij/zij een echt zichtbare stap zet in effectiviteit. Iedereen heeft zijn eigen unieke “hobbels” te nemen om echt met senioriteit in het werk te staan. Dat bereik je dus niet met een standaard training consultancyvaardigheden…

  Je kunt hier verandering in brengen!
  Stel je de volgende situatie voor:

  • Je weet precies wie je moet overtuigen, zodat je je aandacht juist richt
  • Je weet de juiste vragen te stellen om de werkelijke vraag scherp te krijgen
  • Je kunt je conclusie/advies autonoom bepalen, zonder beïnvloeding door anderen
  • Je gebruikt precies de juiste golflengte waarop de klant zich laat overtuigen
  • Je herkent en voorkomt situaties waarbij je “gewenst gedrag” gaat vertonen
  • Je wordt alom gezien als de senioriteit op je vakgebied (wat je immers ook bent!)

  Hiervoor is het nodig dat je precies die vaardigheden aanleert, die voor jou het verschil gaan maken. Je hebt een helder overzicht nodig van de gebieden waarin je als professional/consultant effectiever zou kunnen worden, zodat je voor jezelf kunt bepalen waar jouw persoonlijke winstpunten zitten. En je hebt een doordachte begeleiding nodig om deze winstpunten om te zetten in succesvol ander gedrag in het dagelijkse werk.

  Het Consultancy-Plus traject is speciaal opgezet om dit te bereiken!

  Consultancy Plus traject

  In dit traject wordt er zowel op teamniveau, als op persoonlijk niveau gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe consultancy vaardigheden, precies passend bij ieders persoonlijk ontwikkelingsniveau.

  De mix van werken in teamverband en persoonlijk werken, heeft als voordeel dat er enerzijds een gezamenlijke context wordt gecreëerd: Welke theorieën en welke vaardigheden zijn eigenlijk essentieel in een adviserende rol? Anderzijds gaat iedere deelnemer vanuit de aangereikte theorieën en modellen een vertaalslag maken naar zijn persoonlijke situatie: Wat zijn voor mij de belangrijkste vaardigheden of modellen waarmee ik zelf mijn impact en senioriteit kan vergroten?

  Met name door deze persoonlijke vertaalslag, ontstaat er ook echt de gewenste verandering in gedrag en handelen die nodig is en blijft het niet alleen bij het overdragen van kennis en theorieën.

  Het “Consultancy-Plus” traject ziet er als volgt uit:

  1. Kennismaking met deelnemers. In een gesprek met elke deelnemer (in kleine groepen) ontstaat er een completer beeld van ieders leerstijl en van het niveau en de behoeften van elke deelnemer als het gaat om adviesvaardigheden. Hiermee wordt vervolgens rekening gehouden tijdens de daarna volgende sessies.

  2. Drie plenaire inhoudelijke sessies. In drie sessies van één dagdeel wordt er een gezamenlijke context gecreëerd van de verschillende aspecten die horen bij de rol van professional/consultant. De precieze invulling van deze sessies is afhankelijk van de input uit de kennismakingsgesprekken zodat de inhoud zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de groep. De volgende drie thema’s staan daarbij centraal:

  Sessie 1: De Vraag achter de vraag

  Sessie 2: Zelfkennis: de authentieke consultant

  Sessie 3: Verkopen van mijn advies

  We gaan in deze sessies op een redelijk hoog tempo de meest geschikte management-onderwerpen doornemen. Niet met het doel om deze modellen en vaardigheden direct aan te leren, maar om vooraleerst een beeld te schetsen van wat er eigenlijk te leren valt op dit gebied.

  Het resultaat van deze sessies zijn twee concrete verbeterdoelen die elke deelnemer voor zichzelf kiest, waarmee hij ook daadwerkelijk aan de slag wil gaan. Deze zijn dus per persoon verschillend! Elke deelnemer heeft namelijk zijn eigen onderwerp waar hij de meeste winst mee kan boeken in het leidinggeven.

  3. Verdiepingssessies in gemengde groepen. In groepen van maximaal vier deelnemers, gaat iedereen zijn verbeterpunten verder uitdiepen zodat hij er ook daadwerkelijk mee aan de slag kan en wíl! De opbouw van elke leersessie is als volgt:

  • Gezamenlijke intervisiesessie onder begeleiding (duur: 2 uur), waarin de deelnemer direct relevante input en handvatten ontvangt vanuit de praktijk van zijn eigen collega’s.
  • Individuele gesprekken per deelnemer (duur: ca. 1,5 uur per persoon). In dit persoonlijke coachgesprek is er gelegenheid om uitvoeriger stil te staan bij ieders persoonlijke verbeterdoelen. Dit gesprek geeft voor iedereen de noodzakelijke veiligheid en vertrouwelijkheid om maximale “persoonlijke winst” uit het traject te halen!

  4. Delen van verbeterdoelen. In een korte sessie met alle deelnemers gaat iedereen zijn persoonlijke verbeterdoelen met de anderen delen. Dit is een essentieel onderdeel van het traject aangezien dit verhogend werkt op ieders commitment om daadwerkelijk aan de slag te gaan met zijn doelen. Daarnaast geeft dit ook mogelijkheden om elkaar tijdens het werk te helpen en eventueel feedback te geven. Je weet van elkaar waarmee iedereen aan de slag gaat dus dit voorkomt onplezierige verrassingen.

  5. Oefenen in de praktijk. Na de verdiepingssessies gaan alle deelnemers tijdens het werk aan de slag met het gedrag of het handelen wat zij willen verbeteren. In deze periode is de coach via email en telefoon bereikbaar voor overleg. Dit kan gebruikt worden om de ervaringen die men opdoet te bespreken of de knelpunten die men (nog) ervaart samen door te nemen.

  6. Gezamenlijke evaluatie. Deze afrondende sessie van één dagdeel wordt circa zes weken na de verdiepingssessies gehouden. In deze sessie gaat elke consultant persoonlijk een terugkoppeling geven over zijn vorderingen met zijn verbeterdoelen. Wat zijn de resultaten die ondertussen bereikt zijn? Wat gaat goed en wat is nog lastig? En vooral: Welke hulp is er nodig van de collega consultants? Deze persoonlijke terugkoppeling werkt zeer effectief voor het bestendigen van het nieuwe gedrag.

  7. Eindevaluatie met de opdrachtgever. In deze evaluatie bespreken we samen de resultaten van het Consultancy-Plus traject en bekijken we welke specifieke behoefte of nazorg er is.

  Het Consultancy-Plus traject kan ingezet worden voor groepen van 4 tot 16 deelnemers. Het kan starten op elk gewenst moment en heeft een doorlooptijd van circa 3 maanden.

  Danny Peters en Freddy Bouwman – Operational Manager, Altran

  “Onze engineers en specialisten helpen onze klanten op het gebied van het professioneel testen van software en het optimaliseren van testprocessen. Inhoudelijk verstaan zij zeer goed hun vak. Echter, op een bepaald moment besef je als engineer/specialist dat jouw prestaties juist verder gaan verbeteren als je je skills op het gebied van adviesvaardigheden verbetert: Hoe kom ik over bij de klant? Hoe vertegenwoordig ik Altran bij de klant zo goed mogelijk en hoe vergoot ik mijn invloed? Dat is per persoon verschillend en dus lastig met een standaard training aan te pakken.

  Het Consultancy-Plus traject zoals Eric dat uitvoert, was voor ons een schot in de roos. In het traject worden niet alleen praktische vaardigheden, modellen en handvatten aangereikt, maar gaat elke deelnemer ook juist een laagje dieper om te ontdekken hoe hij persoonlijk effectiever wordt. De oplossing hiervoor is uiteraard per persoon verschillend maar door de individuele coachmomenten in het traject en de persoonlijke leerdoelen, heeft echt iedereen een zichtbare sprong gemaakt in het neerzetten van zichzelf als serieuze, effectieve professional. De hele groep heeft een grote stap vooruit gezet in hun persoonlijke ontwikkeling.”

  Hans Slaghuis – Business Unit Manager Business Intellegence, CTAC

  “Al vaker had een aantal consultants van mijn Business Intelligence unit gevraagd om een training in consultancyvaardigheden. Sommigen hadden zoiets al eens gehad in het verleden maar de juniors nog niet. Ik vond echter dat ook de senior nog zouden kunnen groeien in deze vaardigheden. En omdat onze mensen vaak verspreid bij klanten zitten, wilde ik ook graag een training doen met de hele groep samen.

  De aanpak die Eric voor zijn team trajecten hanteert, sluit daarom goed aan bij mijn behoefte. Eric combineert namelijk een aantal plenaire sessies met goede persoonlijke sessies. Hierdoor wisten alle consultants concrete persoonlijke verbeteringen te realiseren, ieder op zijn eigen niveau. Ik krijg van ze terug dat ze het ieder voor zich als persoonlijk erg waardevol hebben ervaren. En daar ging het mij juist om!”

  Het Consultancy Plus Traject wordt begeleid door Eric Bogers

  In mijn vroegere rol als leidinggevende in het bedrijfsleven, heb ik medewerkers altijd ondersteund om daadkrachtig te zijn in hun werk. Het waren stuk voor stuk vakspecialisten die ik inhoudelijk niets kon leren. Mijn focus heeft daarom steeds gelegen op het verder ontwikkelen van hun vaardigheden.

  In mijn huidige werk als Beroepscoach heb ik me volledig hierop toegelegd. Ik maak mensen bewust van hun belemmeringen en reik tegelijk concrete handvatten aan die meteen in praktijk gebracht kunnen worden. Deze combinatie zorgt voor grote, en vooral blijvende stappen vooruit in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Deze gecombineerde aanpak zit helemaal verweven in het Consultancy-Plus traject en heeft zich inmiddels meerdere malen bewezen.

  Wil je ook een frisse “boost” geven aan je effectiviteit als professional/consultant? Samen met je collega’s en toch heel persoonlijk? Stuur mij dan een e-mail of bel mij op 06-24686878. We maken dan meteen een afspraak om te bespreken om te bespreken hoe het Consultancy-Plus daarvoor het beste ingezet kan worden.

  Zonnedauw 48
  5731 TW MIERLO

  06-24686878

  Wil je iedere maand tips en inzichten?
  Meld je dan aan en ontvang meteen de 10 Must-Knows voor elke professional (1x per maand, geen reclame, eenvoudige afmeldmogelijkheid)

  Wil je vrijblijvend sparren over de juiste stappen die jij kunt zetten naar zichtbaar succesvol leidinggeven? Bepaal dan hieronder zelf op welke manier je in contact wilt komen.