Groei is één van mijn persoonlijke kernwaarden. Dat uit zich in continue ontwikkeling van mijzelf in de vorm van opleidingen, intervisie, supervisie of een effectieve training. En het uit zich ook in het werk dat ik dagelijks doe: het coachen van mensen en teams in hun groei.

Ik geloof namelijk dat continue ontwikkeling van mensen essentieel is voor elke organisatie. Klanten, technologieën, processen en niet te vergeten de organisatie zelf, ze groeien allemaal en ze zijn continu onderhevig aan verandering. Dus moeten je medewerkers meegroeien.

Groei en ontwikkeling is primair de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Je kunt dit als organisatie natuurlijk wel faciliteren. Dat kan op allerlei manieren (in dit artikel vind je een overzicht), maar de meest traditionele manier is door middel van een training.

Een training is echter niet altijd een effectieve training. Zeker wanneer je mensen naar een standaard training stuurt bestaat de kans dat ze er onvoldoende uithalen, simpelweg omdat één of meerdere essentiële elementen in de training ontbreken. 

Effectieve training

Er zijn namelijk drie essentiële voorwaarden voor een maximaal leereffect. Die voorwaarden gaan over de mate waarin de training “aansluit” bij de volgende drie zaken:

1. Aansluiten bij het huidig kennisniveau

Deelnemers van een training hebben al een bepaald kennisniveau en ervaring. Het heeft dan geen zin om lesstof aan te bieden die ze al kennen/beheersen. En het heeft ook geen zin om lesstof te behandelen op een te hoog niveau (anders gezegd: het gaat niet werken als je een beginneling meteen naar een gevorderden-training stuurt). Dan beklijft het namelijk niet en is het leereffect minimaal.

Kort gezegd: De lesstof moet passen bij hun huidige ervaring en hen “de volgende stap” laten maken. Ze moeten er aan toe zijn.

2. Aansluiten bij de actuele behoefte

Het meest positieve effect op het leereffect bij deelnemers is de intrinsieke wil. Als deze ontbreekt dan is het effect van een training minimaal. Daarom moet een training aansluiten bij de dingen die de deelnemers nu in hun werk tegenkomen. Waar lopen ze vaak tegenaan? Wat vinden ze precies lastig? Waarmee worstelen ze? Als de lesstof daarop is afgestemd, ervaart de deelnemer direct hulp. Het lost dingen voor ze op.

Kort gezegd: De lesstof moet handvatten bieden voor de actuele knelpunten in hun werk. Het moet direct bruikbaar zijn zodat ze er meteen beter van worden.

3. Aansluiten bij de dagelijkse praktijk

Het heeft geen zin om dingen in een training te leren, die je in je eigen werk niet kunt toepassen. Als die aansluiting ontbreekt, is het leereffect minimaal. Ik herinner me de training Projectmanagement die ik mocht volgen: Ik leerde geweldige dingen maar ik kon er nauwelijks iets van toepassen in mijn werk omdat de organisatie heel anders werkte. Zonde van de tijd en het geld.

Kort gezegd: De lesstof moet passen in de werkcontext van de organisatie. Ze moeten het geleerde in hun eigen praktijk kunnen toepassen.

Als deze drie voorwaarden aanwezig zijn is het een maximaal effectieve training. Het traject Professioneel Excelleren dat ik regelmatig voor organisaties verzorg, is bijvoorbeeld gebaseerd op deze drie voorwaarden. Wil je weten hoe je zo’n training organiseert, neem dan contact met mij op.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet, Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).