Zichtbaar Succesvol Leidinggeven!

Management Plus

Een zichtbare stap vooruit met je managementteam met persoonlijke groei voor elke deelnemer

Geef je leiding aan een afdeling met meerdere teams en herken je soms de volgende problemen?

 • Je management team functioneert wel maar het is (nog) geen echte eenheid
 • De medewerkers in de afdeling ervaren onvoldoende management-eenduidigheid
 • Je teamleiders zijn junior en kunnen nog concrete handvatten gebruiken
 • De ontwikkeling van je afdeling stagneert, heeft behoefte aan een extra stimulans
 • Je managementteam is toe aan een nieuwe, positieve impuls!

Het kan zomaar gebeuren dat de ontwikkeling van je afdeling dreigt te stagneren. Wanneer elke teamleider op zijn eigen, verschillende manier zijn team aanstuurt, ontbreekt het aan eenduidigheid op de afdeling.

Medewerkers ervaren geen duidelijke richting en de motivatie daalt. Elke leidinggevende doet wel zijn best en de intenties zijn absoluut goed. Maar het ontbreekt soms nog aan de juiste daadkracht en de juiste onderlinge afstemming. Je merkt het onder andere aan de productiviteit en betrokkenheid van je medewerkers…

Je kunt hier verandering in brengen met het Management-Plus traject!

Stel je de volgende situatie voor:

 

 • De mensen in je managementteam kennen elkaars sterktes en zwaktes
 • Ze weten elkaars kwaliteiten te benutten en werken daarin complementair
 • Je teamleiders hebben zichtbare verbeteringen gezet in hun leidinggevende rol
 • “Goede” medewerkers van de afdeling zien een positieve beweging en haken aan
 • “Negatieve” medewerkers van de afdeling gaan naar de achtergrond en draaien bij
 • De afdeling merkt dat het managementteam “uit één mond praat”, zonder ruis
 • Je hebt je afdeling onder controle en positief in beweging gebracht, blijvend!

 

Ali Machrafi, Directeur Operations – KEMBIT, Wijnandsrade


Om onze organisatie klaar te maken voor verdere groei hadden we een teamstructuur gecreëerd. De teamleiders van deze teams hadden allemaal een verschillend ervaringsniveau wat betreft leidinggeven en om dit nieuwe ‘middenkader’ te laten slagen zochten we een Management Development traject. Maar dan wel een maatwerktraject waarbij niet alleen individuele skills worden ontwikkeld maar ook het team van teamleiders wordt versterkt.

 

We hebben gekozen voor het Management-Plus traject van Eric, aangevuld met de gedragsstijlentraining van René Voortwist. En de resultaten waren boven verwachting. Niet alleen is elke teamleider gegroeid als manager, ze zijn ook nog eens heel sterk naar elkaar gegroeid. Het is echt een hecht team geworden, nog meer dan we vooraf hadden verwacht. Het middenkader staat nu als een huis en de resultaten zien we niet alleen al terug in de cijfers, maar ook in de samenwerking binnen de teams.

Je kunt hier verandering in brengen met het Management-Plus traject!

Stel je de volgende situatie voor:

 

 • De mensen in je managementteam kennen elkaars sterktes en zwaktes
 • Ze weten elkaars kwaliteiten te benutten en werken daarin complementair
 • Je teamleiders hebben zichtbare verbeteringen gezet in hun leidinggevende rol
 • “Goede” medewerkers van de afdeling zien een positieve beweging en haken aan
 • “Negatieve” medewerkers van de afdeling gaan naar de achtergrond en draaien bij
 • De afdeling merkt dat het managementteam “uit één mond praat”, zonder ruis
 • Je hebt je afdeling onder controle en positief in beweging gebracht, blijvend!

Management Plus traject

In dit traject wordt er zowel op teamniveau, als op persoonlijk niveau gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe leidinggevende vaardigheden die passen bij ieders eigen ontwikkelingsniveau.

De mix van werken in teamverband en persoonlijk werken, heeft als voordeel dat er enerzijds een gezamenlijke context wordt gecreëerd: Wat verstaan we als managers eigenlijk onder effectief leidinggeven? Anderzijds gaat iedere deelnemer vanuit de aangereikte theorieën en modellen een vertaalslag maken naar zijn persoonlijke situatie: Wat zijn voor mij de belangrijkste vaardigheden of modellen waarmee ik zelf effectiever mijn mensen kan aansturen?

Met name door deze persoonlijke vertaalslag, ontstaat er ook echt de gewenste verandering in gedrag en handelen die nodig is en blijft het niet bij alleen het overdragen van kennis en theorieën.

 

Het traject “Management-Plus” ziet er als volgt uit:

1. Kennismaking met managers. In een individueel gesprek met elke deelnemer ontstaat er een completer beeld van ieders leerstijl en van het niveau en de behoeften van elke deelnemer als het gaat om leidinggevende vaardigheden. Hiermee wordt vervolgens rekening gehouden tijdens de daarna volgende sessies.

2. Twee plenaire inhoudelijke sessies. In twee sessies van één dagdeel wordt er een gezamenlijke context gecreëerd van de verschillende aspecten die horen bij de rol van (senior) leidinggevende. De precieze invulling van deze sessies is afhankelijk van de input uit de kennismakingsgesprekken zodat de inhoud zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de groep.

We gaan in deze sessies op een redelijk hoog tempo de meest geschikte management-onderwerpen doornemen. Niet met het doel om deze modellen en vaardigheden direct aan te leren, maar om vooraleerst een beeld te schetsen van wat er eigenlijk te leren valt op dit gebied.

Het resultaat van deze sessies zijn concrete verbeterpunten die elke deelnemer voor zichzelf kiest, waarmee hij ook daadwerkelijk aan de slag wil gaan. Deze zijn dus per persoon verschillend! Elke deelnemer heeft namelijk zijn eigen onderwerp waar hij de meeste winst mee kan boeken in het leidinggeven.

3. Drie maandelijkse leersessies. De opbouw van elke leersessie is als volgt:

Gezamenlijke update (duur: 2,5 uur), waarin de onderlinge ervaringen van de afgelopen periode met elkaar gedeeld worden en men elkaar ook praktisch gaat helpen (aan de hand van een zorgvuldig begeleid proces).
Individuele gesprekken per deelnemer (duur: ca. 1,5 uur per persoon). In dit persoonlijke coachgesprek is er gelegenheid om uitvoeriger stil te staan bij ieders persoonlijke ontwikkeldoelen. Dit gesprek geeft voor iedereen de noodzakelijke veiligheid en vertrouwelijkheid om maximale “persoonlijke winst” uit het traject te halen!

4. Gezamenlijke evaluatie. Deze sessie van één dagdeel staat in het teken van het delen van ieders persoonlijke resultaten en het borgen van het nieuwe gedrag. Elke deelnemer geeft een persoonlijke terugkoppeling aan de anderen over zijn persoonlijke resultaten van de afgelopen periode en wat zijn verdere ontwikkelplannen zijn.

Om het nieuwe gedrag als leidinggevende te borgen, gaan we in deze sessie ook een gemeenschappelijke afsluiting van het traject doen. Een afsluiting met een symbool of motto, waar iedereen op terug kan vallen wanneer een terugval dreigt naar de oude situatie, hetzij bij henzelf, hetzij bij de ander.

5. Eindevaluatie met de opdrachtgever. In deze evaluatie bespreken we samen de resultaten van het Management-Plus traject en bekijken we welke specifieke behoefte of nazorg er is.

Het Management-Plus traject kan starten op elk gewenst moment en heeft een doorlooptijd van circa 5 maanden. Het aantal deelnemers is 4 tot 8 personen.

Gerry de Bruijn – VP Services, RES Software

“Door de groei van onze organisatie had ik inmiddels een aantal (junior) teamleiders in mijn afdeling, die nog niet eerder de kans hadden gehad om hun management-skills te leren. Daardoor vroeg de afdeling mij veel tijd en aandacht en moest ik te veel op microniveau managen.

Het Management-Plus traject heeft daar verandering in gebracht. Doordat het een gezamenlijk traject is, wordt iedereen erin meegenomen en gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan. Successen worden gedurende het traject al met elkaar gedeeld, wat leidt tot een reactie van “Hey, dat wil ik ook…”. Zelfs bij de wat terughoudende teamleiders zag ik tijdens het traject al positieve veranderingen. Ze communiceren nu beter en hebben betere gesprekken met hun medewerkers. Ze staan nu dichter bij hun mensen en hebben meer autoriteit gevonden om als teamleider in hun rol te staan.

Dit heeft mij het vertrouwen gegeven dat ze ieder op hun eigen manier hun weg hebben gevonden, waardoor ik momenteel met een gerust hart mijn afdeling op grotere afstand kan aansturen.”

Het Management Plus Traject wordt begeleid door Eric Bogers

Zelf heb ik meerdere jaren als leidinggevende gewerkt in diverse bedrijven. In die tijd heb ik allerlei trainingen en opleidingen gevolgd op het gebied van management en leidinggeven. Steeds kwam ik met veel energie terug op kantoor om het geleerde toe te passen. Maar meestal strandde dit doordat mijn collega leidinggevenden niet dezelfde training hadden gedaan en dus een andere referentiekader hadden. Ook was het vaak moeilijk om de nieuwe kennis te vertalen naar de praktijk.

Uit de coachtrajecten van de afgelopen jaren met (veelal) leidinggevende, heb ik gemerkt dat mensen grotere stappen in hun persoonlijke ontwikkeling maken wanneer zij met hun directe collega’s samen het leerproces doorlopen. Door vervolgens te gaan “oefenen in de praktijk” en maandelijks individueel hierop te reflecteren, gaan mensen pas echt blijvend hun nieuwe vaardigheden eigen maken. Deze gecombineerde aanpak zit helemaal verweven in het Management-Plus traject en heeft zich inmiddels meerdere malen bewezen.

Wil je ook een frisse “boost” geven aan je Managementteam en daarmee je afdeling? Stuur mij dan een e-mail of bel mij op 06-24686878. We maken dan meteen een afspraak om te bespreken wat de precieze ontwikkelwensen voor jouw team zijn en hoe het Management-plus traject daarin een bijdrage kan leveren.

Zonnedauw 48
5731 TW MIERLO

06-24686878

Wil je iedere maand tips en inzichten?
Meld je dan aan en ontvang meteen de 10 Must-Knows voor elke professional (1x per maand, geen reclame, eenvoudige afmeldmogelijkheid)

Wil je vrijblijvend sparren over de juiste stappen die jij kunt zetten naar zichtbaar succesvol leidinggeven? Bepaal dan hieronder zelf op welke manier je in contact wilt komen.