In mijn gesprekken met leidinggevenden komen we vaak op de vraag welke vaardigheden zij graag bij hun medewerkers verbeterd zouden willen zien. Het antwoord op deze vraag is weliswaar erg divers, maar er is één vaardigheid die ik het meest hoor: Eigenaarschap.

Bijna elke manager wil graag dat zijn mensen meer Eigenaarschap tonen. Soms kiest men er een ander woord voor, zoals Ondernemerschap, Proactiviteit of (op z’n Engels) Ownership. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer: Als manager verwacht je dat jouw mensen uit zichzelf initiatieven ondernemen in de richting waarin je met je team/afdeling wilt gaan.

Helaas is er veel misverstand over het begrip Eigenaarschap. Als ik een teamtraject start om te werken aan Eigenaarschap, dan proef ik vaak een bepaalde opstandigheid bij de deelnemers. “Hoezo laten wij te weinig eigenaarschap zien…? Ik doe mijn werk altijd precies zoals van mij verwacht wordt!

Leidinggevende en medewerkers hebben een verschillende kijk op Eigenaarschap. Daardoor ontstaat er vaak ruis. In zo’n teamtraject starten we altijd met het wegnemen van deze ruis door iedereen bewust te maken van de verschillende visies op Eigenaarschap.

De volgende uitleg helpt daar goed bij. Je kunt namelijk onderscheid maken tussen drie verschillende niveaus waarop iemand Eigenaarschap kan nemen:

Eigenaarschap in 3 niveaus

1. Reactief Eigenaarschap

Stel dat je jouw medewerker een taak of opdracht geeft. Als hij Eigenaarschap neemt, dan zal hij alle beschikbare middelen aanwenden en al zijn kennis en kunde inzetten om de opdracht zelfstandig naar tevredenheid uit te voeren. Eigenaarschap nemen betekent in dit geval dat de medewerker de opdracht niet “half af” teruggeeft en dat hij jou niet komt lastig vallen met alle problemen waar hij tegenaan loopt. De enige terugkoppeling die je krijgt is dat de opdracht succesvol is afgerond.

Veel van je medewerkers zullen dit al doen (let wel: er zijn er altijd die dit nog niet kunnen…). Dus vinden zij zelf dat ze voldoende Eigenaarschap laten zien. Er is in dit geval echter sprake van Reactief Eigenaarschap. Ze gaan immers pas aan de slag als reactie op jouw opdracht. Ze lopen dus in feite achter jou aan.

 2. Actief Eigenaarschap

Op dit niveau van Eigenaarschap hoef je geen opdrachten aan iemand te geven. Zodra er acties of initiatieven ter sprake komen, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, zal de medewerker deze actief naar zich toe trekken: “Joh kom maar, ik pak dat wel op…”. Je kent vast wel die onwenselijke momenten in een vergadering wanneer er veel open acties zijn en niemand ze oppakt, waardoor je noodgedwongen maar je eigen naam als actiehouder laat noteren…? Als leidinggevende is het dan fijn als je veel teamleden hebt met Actief Eigenaarschap. Je hoeft dan niet steeds te wachten wie een taak op zich neemt. Je medewerkers lopen gelijk met jou op.

3. Proactief eigenaarschap

Dit is de vorm van Eigenaarschap die leidinggevenden vaak (onbewust) bedoelen als ze meer Eigenaarschap willen zien. Ze zouden het liefst hebben dat medewerkers ongevraagd met initiatieven komen die bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen. De medewerker ziet zelf een knelpunt of een benodigde actie en ongevraagd gaat hij daar naar handelen, dus nog voor dat jij als manager zelf de noodzaak hebt gezien. De medewerkers met deze vorm van Proactief Eigenaarschap zijn de meest ideale medewerkers omdat alles als het ware vanzelf gaat. Ze lopen op jou voor!

Stel je eens voor dat iedereen in je team Proactief Eigenaarschap laat zien. Dan bruist het van de verbetersuggesties en kun jij daarin selecteren. Je hoeft dan in feite alleen nog maar “af te remmen” en te filteren. Dan heb je bijna een zelfsturend team!

Wanneer je de competentie Eigenaarschap met je medewerker gaat bespreken, bespreek het dan eens aan de hand van deze drie perspectieven. Je zult zien dat je samen een breder gedeelde kijk krijgt op wat je van elkaar verwacht.En wil je weten hoe ik je kan helpen bij het ontwikkelen van meer Eigenaarschap bij je mensen, mail of bel (06-24686878) mij dan voor een vrijblijvend gesprek. 

Interessant artikel? Lees dan ook:

Met hartelijke groet,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).