Zichtbaar Succesvol Leidinggeven!

Professioneel Excelleren

Met elkaar én van elkaar leren met een extreem hoog leerrendement, voor diverse vaardigheden

Een team van professionals die vaardigheden willen leren of verbeteren. Een geschikte training is echter niet makkelijk te vinden:

 • De inhoud van veel trainingen is te algemeen en te breed. Je wilt je medewerkers niet onnodig belasten met niet-relevante inhoud. Daarnaast kost trainen geld en ook (productieve) tijd, dus het moet ook voldoende opleveren… 
 • Het effect van een groepstraining is vaak van tijdelijke duur. Het geeft een leuke boost en frist iedereen even op, maar het is de kunst voor iedere deelnemer om de essentiële leerpunten ook in de praktijk te borgen… 
 • Het niveau van de teamleden varieert sterk. De juniors moeten de beginselen nog leren terwijl de seniors juist behoefte hebben aan een hoger niveau waarop ze willen groeien. Toch zoek je een gezamenlijke aanpak omdat de onderlinge kruisbestuiving juist een extra toegevoegde waarde brengt…

Een standaard training kun je vergelijken met het “schieten met hagel”. Iedereen doorloopt de voorgedefinieerde lesstof in de hoop dat ieder voor zich daar iets uithaalt waarmee hij zichzelf kan verbeteren. Een maatwerk training lost dit nadeel voor een deel op, maar het blijft de vraag of de inhoud ook echt in ieders behoefte voorziet.

Je haalt pas echt iets uit een training wanneer de stof precies aansluit bij jullie eigen praktijk. Je medewerkers gaan dus pas echt in beweging komen wanneer ze verbeterpunten ontdekken waar ze zelf beter van worden. Het “What’s in it for me”-principe geldt ook hier! Hoe zorg je er echter voor dat mensen inderdaad eigenaarschap gaan nemen in hun persoonlijke ontwikkeling?

 

“Professioneel Excelleren” is hiervoor een perfecte oplossing!

Wat levert een Professioneel Excelleren traject op?

  • Ontsluiting van de ervaring en kennis die binnen het team al aanwezig is
  • Maximale kennisdeling en dus veel quick-wins voor alle deelnemers
  • Eventuele onderliggende knelpunten worden zichtbaar en verdwijnen daardoor
  • Concrete individuele verbeterdoelen, met 100% eigenaarschap bij de medewerker
  • Zichtbare persoonlijke succeservaringen, al gedurende het traject

Wat maakt een Professioneel Excelleren traject zo effectief?

De inhoud van Professioneel Excelleren is 0% standaard en 100% op maat. Het traject focust namelijk puur op de actuele vraagstukken die het meest leven bij alle deelnemers. Dus geen lesstof die men al kent of die men nog niet nodig heeft.

Twee weten meer dan één! Dat is ook het uitgangspunt van Professioneel Excelleren. Als je de kennis en ervaring van alle mensen in je team bij elkaar optelt, heb je nagenoeg alle skills al in huis. Medewerkers kunnen ontzettend veel leren van hun directe collega’s en vice versa. Wat men van een collega leert is 100% afgestemd op de eigen praktijk en is dus per definitie veel waardevoller dan algemene theorieën en modellen.

De coach faciliteert op een professionele manier het proces van onderling leren. Door het toepassen van slimme gespreksinterventies (oefeningen) zorgt de coach voor een veilige en open sfeer waardoor mensen ook oprecht hun collega’s gaan helpen met hun eigen kennis. Zinloze afwijkingen van de essentie of bepaalde mensen die (te) veel aan het woord zijn, worden zodoende voorkomen.

Aanvullende handvatten op de gebieden waar het hele team nog in kan groeien. Zijn er leerdoelen waarvoor de kennis binnen de groep ontbreekt, dan zorgt de coach voor aanvullende modellen en theorieën. Praktische handvatten die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

De eclectische aanpak. Eclectisch betekent “het beste kiezend”. Elke deelnemer gaat vanuit de aangeboden stof twee concrete verbeterdoelen formuleren waarmee hij aan de slag gaat in het werk. Deze zijn dus per definitie verschillend per persoon wat ervoor zorgt dat iedereen er ook echt werk van wil maken!

Professioneel Excelleren is geschikt voor 4 tot maximaal 24 deelnemers.

 

Cecko Hanssen, Consultancy manager – WhiteVision, Breda

Onze consultants implementeren onze software bij klanten en hebben daarbij zowel een focus op de klanttevredenheid als een financiële focus. We weten dat dit een lastige combinatie is, sterker nog, sommigen zien dit bijna als twee tegengestelde dingen. Daarom wilden we de consultants trainen in de juiste vaardigheden om hier een gezonde balans in te vinden die zowel voor de klant als voor WhiteVision meerwaarde oplevert.

We hebben gekozen voor de Professioneel Excelleren aanpak van Bogers Beroepscoaching. Daar hadden we nog geen ervaring mee dus het was een beetje een gok. Het resultaat was echter boven verwachting. In een paar maanden heeft elke consultant een hele mooie stap weten te zetten. Door de maatwerk opzet en de individuele aandacht van Eric heeft iedereen er precies uitgehaald wat hij/zij nodig heeft om nog professioneler te worden. Het mooie van de opzet is dat er veel ruimte is om van elkaars kwaliteiten te leren. Dit zorgde voor een betere samenwerking en een bewustwording van het lerende vermogen van het team. Bovendien: doordat ik zelf bij de eindpresentaties van de deelnemers aanwezig was, heb ik nu als consultancy manager een uitstekend vertrekpunt voor hun verdere begeleiding en coaching.

Het ‘Professioneel Excelleren” traject ziet er als volgt uit:

1. Inventariseren leerbehoeften. Om een goed beeld te krijgen van de thema’s en knelpunten die de deelnemers in het werk ervaren, gaat de coach een aantal van de deelnemers telefonisch interviewen. Zo ontstaat een lijst van relevante leerbehoeftes of thema’s.

2. Scoren van de belangrijkste thema’s. De lijst met thema’s wordt in de vorm van een “scoreformulier” naar alle deelnemers gestuurd. Zij gaan deze thema’s scoren: In hoeverre herken je dit als iets wat lastig is? Maar ook: In hoeverre beheers je dit soort vaardigheden juist heel goed of welke lessen heb je zelf in het verleden hierin geleerd? Deze input wordt gebruikt bij de definitieve voorbereiding voor de sessies.

3. De trainingssessies zelf. Vervolgens vinden er drie gezamenlijke sessies plaats van steeds één dagdeel. De onderwerpen in deze sessies worden volledig bepaald door de reacties van de deelnemers op het scoreformulier. De kan op twee verschillende manieren:

 • Wanneer een onderwerp voor veel deelnemers een leerpunt is, gaan we dit plenair bespreken en reikt de coach relevante theorieën en/of modellen aan.
 • Wanneer een onderwerp voor sommigen een leerpunt is en waarin anderen juist heel vaardig zijn, gaan de deelnemers deze kennis op een interactieve manier met elkaar delen. Op deze manier gaan deelnemers op een plezierige en efficiënte manier van elkaar leren, op een niveau dat het beste aansluit bij hun dagelijkse praktijk

Er wordt dus voldoende ruimte ingebouwd voor een vruchtbare onderlinge discussie: Hoe doet de ander het precies? Welke tips kunnen collega’s geven? Wat zijn de fouten/lessen die een (ervaren) collega zelf al eens heeft moeten leren en waar anderen hun voordeel mee kunnen doen?

Aan het eind van de tweede trainingssessie gaat elke deelnemer een tweetal concrete verbeterdoelen voor zichzelf benoemen, waarmee hij/zij de komende tijd zelf aan de slag wil gaan. Zo maakt iedereen dus een persoonlijke vertaalslag naar zijn/haar eigen situatie.

Wil je eens van gedachten wisselen of Professioneel Excelleren iets voor jouw medewerkers is? Mail mij dan direct of neem vrijblijvend contact op:

 

Zoek je een training voor het ontwikkelen van Adviesvaardigheden? Overweeg dan het Consultancy-Plus traject.

Wil je juist een individuele medewerker ontwikkelen? Kijk dan naar een Individueel Coachtraject.

Wil je weten wanneer een training pas echt effectief is? Lees dan het artikel “De drie voorwaarden voor een effectieve training“.

Meer informatie:

Eric Bogers – Bogers Beroepscoaching, Mierlo:

ROCKWOOL International zocht een training voor hun Engineers en Projectmanagers. Het ging vooral om het verbeteren van communicatievaardigheden en effectiever vergaderen. Het Professioneel Excelleren traject leent zich hier uitstekend voor. Twee uitdagingen: Het team werkt verspreid over de wereld en slecht een deel van de deelnemers spreekt Nederlands. Vandaar dat we een deel van de sessies online hebben gedaan. De overige (fysieke) sessies hebben we gepland rondom de kwartaalbijeenkomsten waarbij iedereen in Roermond is. Daarnaast hebben we alle sessies in het Engels gedaan. En met succes.

Jeroen Verouden, Department Manager Group Technology – Systems – ROCKWOOL, Roermond:

Ik had al vaker de vraag gekregen vanuit enkele teamleden of er de mogelijkheid was een training te voorzien om meer uit vergaderingen te krijgen en het verbeteren van de verbale en non-verbale communicatie technieken, als ook het lezen van de nonverbale communicatie. Een passende training heb ik niet kunnen vinden totdat ik attent werd gemaakt van de training Professioneel Excelleren gegeven door Bogers Beroepscoaching.

Eric en ik hebben de behoefte van het team vooraf in kaart gebracht en Eric heeft hierop het trainingsprogramma gefinetuned. Ik vind het persoonlijk mooi om te ervaren hoe ieder individu zijn eigen verbeterpunten selecteert en hiermee aan de slag gaat. Vooral de “fysieke” sessies hebben ook het team laten inzien waar elkaars sterktes en zwaktes liggen als het gaat om communicatie en ik ben er van overtuigd dat dit ons als team sterker maakt.

Heino Kempers, Director ICT – Jan de Rijk Logistics, Roosendaal

Jan de Rijk groeit al jaren op rij en daardoor zijn er steeds meer leidinggevenden in onze organisatie. Mede door het operationele karakter van onze business hadden we nog niet veel kunnen doen aan het opleiden van onze managers, terwijl ik als geen ander weet hoe effectief het is als je een goede set basisvaardigheden m.b.t. leidinggeven bezit. Daarom zochten we een training die goed past bij onze business en die vooral een praktische insteek heeft. 

Via ons eigen netwerk kwamen we uit op het Professioneel Excelleren traject van Bogers Beroepscoaching. Vooral de kruisbestuiving in deze aanpak sprak ons erg aan. Onze doelgroep werkt namelijk in diverse disciplines en op verschillende vestigingen. Eric’s aanpak zorgde ervoor dat de kennis en ervaring die al in onze organisatie zit, heel slim werd gedeeld. Daarnaast bood Eric veel direct toepasbare handvatten waardoor iedereen er zijn eigen winstpunten uit heeft gehaald. Voor mij is het vooral mooi om te zien hoe snel zich dit al heeft vertaald naar zichtbaar effectiever gedrag bij de deelnemers.

Diana Besems, Coördinator Opleidingen – Actief Zorg, Waalwijk 

Bij Actief Zorg is er een nieuw team geformeerd van Verbetercoördinatoren die wisselend worden ingezet als (vervangende) coördinator in onze regio’s. Omdat dit een nieuwe functie is die continue in ontwikkeling is, wilden we deze medewerkers graag ondersteunen om hun rol op een zelfverzekerde manier in te vullen en verbetermogelijkheden duidelijk te durven benoemen. 

Tijdens onze zoektocht naar een passende training zijn we in contact gekomen met Eric. Eric stelde voor om de Professioneel Excelleren aanpak hiervoor in te zetten. Dit is een maatwerk training waarbij Eric vooraf d.m.v. individuele gesprekken onderzoekt waar de knelpunten precies zitten en waar de deelnemers in de praktijk tegenaan lopen. Dit individuele gesprek vonden de deelnemers heel waardevol. Als trainer heeft Eric een prettige houding. Hij laat iedereen als persoon in zijn/haar waarde en stelt je op je gemak waardoor er een veilige en fijne omgeving ontstaat waarin veel gezegd en geleerd kan worden. Gedurende het traject zijn de Verbetercoördinatoren als groep dan ook naar elkaar toegegroeid.  

Overall waren de deelnemers heel tevreden over het traject. Tijdens de trainingen was er veel interactie en tevens ruimte om van het programma af te wijken en de tijd te nemen om dingen te behandelen die op dat moment boven kwamen en belangrijker bleken. Die flexibiliteit werd als zeer prettig ervaren. De Verbetercoördinatoren gaan nu in de praktijk aan de slag met de verschillende handvaten die ze meegekregen hebben om gesprekken aan te gaan. Zo groeien ze nog verder in hun nieuwe rol. 

Amalia Schilders, HR Coördinator – Benier Nederland BV, Nieuwkuijk

Ik was al langer op zoek naar een training voor de teamleiders in onze productie om ze te helpen om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. We vinden het namelijk essentieel dat er op de werkvloer snel geschakeld kan worden. Een standaard training was echter niet geschikt door de grote dynamiek in ons proces en door de manier waarop de assemblage bij ons wordt aangestuurd.

Tijdens een kennissessie van Eric werd voor mij duidelijk dat zijn aanpak wel eens goed bij ons zou passen. In de Professioneel Excelleren aanpak gaat Eric namelijk eerst “ophalen” waar de echte knelpunten bij de teamleiders zitten. Daaruit kwam snel naar voren dat de wisselwerking tussen de teamleiders en manier waarop deze worden aangestuurd door de twee managers, een belangrijke belemmering was om meer autonomie te nemen. Daardoor waren de trainingssessies misschien wel meer gericht op de interactie tussen het management en de teamleiders dan op het leren van vaardigheden. En dat was precies wat er nodig was. De teamleiders zijn nu duidelijk opgestaan en nemen samen duidelijk de verantwoordelijkheid, een erg mooie ontwikkeling.”

Jeroen Clabbers – Manager Engineering, IHI Hauzer Techno Coating, Venlo

“Samen met vier collega managers, sturen wij een groep van circa 40 engineers en 3 projectmanagers aan, die in wisselende samenstellingen technische projecten managen en uitvoeren. We waren het er al langer over eens dat we soms te veel vanuit ieders eigen (afdelings)belang leiding gaven aan onze engineers. Ook al wisten we dat we een gezamenlijk belang hadden, het lukt ons onvoldoende om de “muurtjes” tussen de afdeling weg te nemen. Daarnaast merkte ik dat iedere manager een eigen visie had op hoe de projecten aangestuurd moesten worden. Heel eerlijk: we zaten onvoldoende op één lijn wat dat betreft en dit gaf onduidelijkheid en onnodige frictie in de projecten.

Na een eerste oriënterend gesprek met Eric stelde hij voor om het Professioneel Excelleren traject te starten. Hoewel ik vooraf niet precies wist wat we in dit traject precies zouden gaan leren, zijn we zeer tevreden met de resultaten. Op één of andere manier zijn we als managers veel dichter bij elkaar komen te staan en hebben we geleerd om vanuit een collectief belang te communiceren en ook te handelen. Al in de eerste sessie ontdekten we gezamenlijk waar de schoen wrong en hoe we dat konden oplossen. En vooral door de ontstane teamgeest, lukt het ons nu heel makkelijk om deze oplossing vanuit dezelfde visie en met dezelfde stijl uit te dragen naar onze teamleden. Al met al een erg succesvol traject!”

Ritsjert Cornelissen– Manager Services, Twinfield

“Sinds enige tijd geef ik leiding aan onze Service afdeling. Deze werd van oorsprong op een taakgerichte, gestructureerde manier aangestuurd. Daardoor deden onze mensen precies wat van hen gevraagd werd, maar stond men onvoldoende stil bij wat er werkelijk moest gebeuren. Dat had een negatief effect op de zelfstandigheid en proactiviteit van de afdeling. En niet in de laatste plaats deden we daardoor ook onze klanten tekort; hun primaire vraag werd beantwoord, maar we wisten onvoldoende wat het werkelijke probleem of behoefte van de klant was.

Ik wist zelf heel goed waar we met onze afdeling naar toe moesten en was daar al mee begonnen. Ik zocht echter een manier om de mindset bij de mensen in de juiste richting te krijgen. Daarom ben ik met Eric het Professioneel Excelleren programma gestart. En dit heeft echt iets met de medewerkers gedaan! Ik was zelf niet bij de sessies maar ik merk dat Eric precies de juiste snaren bij het team heeft geraakt. Ik zie ze nu in de dagelijkse praktijk veranderen in de richting zoals ik voor ogen had. Ze begrijpen nu beter waar ik naar toe wil (terwijl ik Eric hier nauwelijks over gesproken heb), wat die ‘transformatie’ teweeg brengt en hebben ook concrete handvatten om deze beweging verder door te zetten. En het mooiste is dat ze het zelf ook leuk zijn gaan vinden.”

Robert van de Wiel– Mede-eigenaar, BGM Infra B.V.

“We zijn de afgelopen jaren flink gegroeid met BGM. Daardoor was ook ons middenkader van uitvoerders en projectleiders uitgebreid. Het oorspronkelijke Wij-gevoel was door deze groei aan het verdwijnen. Ook werd het steeds belangrijker dat het middenkader meer als werkgever ging denken en handelen. Zij moesten als het ware een aantal van onze taken als directie overnemen en hun medewerkers op een positieve manier gaan aansturen. Zij staan immers het dichtst bij de werkvloer.

Op basis van de knelpunten die wij aan Eric uitlegden, stelde hij het Professioneel Excelleren traject voor. Dit heeft voor een positieve kanteling bij ons middenkader gezorgd. Omdat wij als directie ook meededen aan het traject, hebben we gezamenlijk geleerd hoe we onderling beter kunnen communiceren. Alleen al doordat we (onder professionele begeleiding) een aantal sessies samen bezig zijn geweest, staan we nu als groep veel dichter bij elkaar. Er is nu meer wederzijds begrip en iedereen heeft ook concrete handvatten gekregen om zijn rol op een positievere manier in te vullen.”

Wilbert van der Linden– Productiemanager, NTS-Botech

“Omdat ik als productiemanager meer verantwoordelijkheid op de werkvloer wil leggen, hebben we in elk team een teamcoach aangesteld. Na een aantal maanden merkte ik echter dat deze teamcoaches hun rol nog moeilijk oppakten. Op één of andere manier namen ze nog niet hun verantwoordelijkheid en gingen ze onderling niet genoeg samenwerken. Ook het motiveren van hun eigen teamleden moesten ze duidelijk nog leren. Daardoor bleven er nog steeds te veel dingen terugkomen op mijn bureau.

Omdat we geen “managementtraining” zochten, kozen we voor het Professioneel Excelleren programma. Terugkijkend is dit precies de juiste zet geweest. Dit programma is in feite maatwerk en gaat precies in op de belemmeringen die de teamcoaches hadden, deze kwamen heel mooi boven tafel. Onze teamcoaches zijn door dit programma heel bewust geworden van de essentie van hun rol. Je zou kunnen zeggen dat ze hierdoor “in het zadel” gezet zijn. Ik zie nu hoe ze ieder op hun eigen manier hun verantwoordelijkheid nemen en hoe ze elkaar snel opzoeken. Ik word nu veel minder lastig gevallen voor zaken die ze prima onderling kunnen afhandelen, waardoor ik me nu kan focussen op de verdere verbetering van onze processen.”

Juriaan Maanders– Teamleider Personeelszaken, Impegno

“Vanuit onze casemanagers lag al een tijdje de vraag voor een training op het gebied van timemanagement, gesprekstechnieken en coachvaardigheden. Voor deze gemêleerde (bijna versnipperde) leerbehoefte kon ik geen geschikte training vinden.

Eric stelde toen het Professioneel Excelleren traject voor. Dat was een schot in de roos, want het sloot precies aan bij de behoefte van onze casemanagers: Gerichte tools en tips die meteen bruikbaar zijn en met een zeer beperkte tijdsinvestering. Een rondje langs de deelnemers achteraf, leverde o.a. de volgende reacties op:

 • ‘Altijd goed om te horen hoe anderen iets doen, is veel van elkaar te leren. En wat nu ook weer naar voren kwam, was vooral de koppen naar elkaar te steken om als casemanagers op 1 lijn te staan’
 • ‘Goed praktijkgericht, goede match theorie en praktijk’
 • ‘Ik vond Eric een heel fijne houding hebben. Vertelde duidelijk, rustig en kon goed meegaan met de drukke dames, haha! Hij wist ons soms goed terug te roepen naar de werkelijkheid. Enthousiast!’
 • ‘Benadering door Eric heel prettig, persoonlijk, versterkend, niet veroordelend, goede sfeer’
 • ‘Eric had hele bruikbare praktische tips die heel erg toepasbaar zijn in de praktijk van management. Ik vond daarnaast het erg leuk dat er ruimte was voor interactie en discussies, maar dat Eric wel altijd weer terug kwam op het doel van de training’
 • ‘Wat ik ook erg leuk vond was het persoonlijke stuk. Dus dat je echt bij jezelf na gaat: wat zijn je doelen, waar wil je nog aan werken ect. Het was dus niet gewoon droge stof, maar er zat zeker ook een stuk zelfreflectie in’

Door onze positieve ervaringen met deze aanpak, zijn we vervolgens ook voor onze teamleiders dit traject gestart. Weliswaar met andere leerdoelen, maar wel met dezelfde aanpak”

 

Het Professioneel Excelleren traject kan starten op elk gewenst moment en heeft een doorlooptijd van circa 5 maanden. 

De sessies kunnen desgewenst in de ochtend, middag of in een combinatie van middag-avond worden gehouden.

 

De Professioneel Excelleren trajecten worden samengesteld en gegeven door Eric Bogers.

Zelf heb ik diverse “soft-skills” trainingen gevolgd. Terugkijkend was het rendement hiervan relatief laag. Ik haalde er meestal wel iets interessants uit maar van een blijvende verandering in mijn houding en gedrag was bijna nooit sprake. Daarnaast was de aangeboden lesstof voor een groot deel niet erg relevant voor mij.

In mijn opleiding tot beroepscoach heb ik de eclectische aanpak ontdekt. Mensen leren en veranderen pas echt als ze zelf kunnen kiezen wat ze willen veranderen. Wat ik als coach doe, is een beeld schetsen van de dingen die ze nog niet weten. Ik help ze vervolgens om te bepalen waar zij persoonlijk beter van kunnen worden en wijs ze de weg hoe ze dit kunnen realiseren. Deze stappen blijken elke keer weer de basis te zijn voor zichtbaar en blijvend effectiever gedrag bij de deelnemers van mijn trajecten.

Zonnedauw 48
5731 TW MIERLO

06-24686878

Wil je iedere maand tips en inzichten?
Meld je dan aan en ontvang meteen de 10 Must-Knows voor elke professional (1x per maand, geen reclame, eenvoudige afmeldmogelijkheid)

Wil je vrijblijvend sparren over de juiste stappen die jij kunt zetten naar zichtbaar succesvol leidinggeven? Bepaal dan hieronder zelf op welke manier je in contact wilt komen.