Zichtbaar Succesvol Leidinggeven!

Team Coachtraject

De angel eruit, de slagkracht terug en (weer) een klimaat voor teamprestaties

Je hebt een afdeling of team met prima mensen, maar er komt niet uit wat er uit zou kunnen komen, door één van de volgende verstoringen:

  • Enkele teamleden kunnen niet samen door één deur. Het begon misschien met twee mensen die een verschillend karakter hebben, maar nu stagneert de samenwerking op veel meer gebieden. Zelfs de klanten beginnen signalen te geven omdat ze de interne wrijvingen merken… 
  • De mensen praten vooral óver elkaar en niet meer mét elkaar. Op één of andere manier gaat het in de individuele gesprekken met je medewerkers steeds over anderen, terwijl je het liever over hun eigen ontwikkeling zou willen hebben. Veel issues zouden makkelijk tussen de teamleden onderling opgelost kunnen worden, maar waarom doen ze dit niet en waarom moet jij je zo vaak met onnodige detailzaken bemoeien? 
  • De teamprestaties blijven op het huidige niveau hangen. Ondanks allerlei maatregelen, interventies en teamuitjes, lukt het maar niet om het prestatieniveau echt te verhogen. Er lijkt een bepaald patroon te zijn wat de rem er op houdt…

De dynamiek van mensen die samenwerken is soms moeilijk te begrijpen. Ook heeft iedereen de juiste trainingen gehad en heb je zelf alle noodzakelijke randvoorwaarden gecreëerd, toch lukt het niet altijd om de prestaties te krijgen die je team volgens jou zouden moeten kunnen leveren.

Als leidinggevende ben je soms onbewust onderdeel van het probleem. Jouw eigen gedrag heeft immers invloed op de teamdynamiek en wie weet houd je hierdoor onbewust een knelpunt in stand. En als dat niet het geval is, dan mis je wellicht de vaardigheden en de onafhankelijke positie om op de juiste manier met het team in gesprek te gaan.


Een team coachtraject biedt voor deze situaties een oplossing.

 

Wat levert een team coachtraject op?

  • Bewustwording bij alle teamleden van de patronen waarmee men elkaar onbedoeld “gevangen” houdt
  • Begrip voor elkaars kwaliteiten en zienswijzen
  • Positieve instelling bij de teamleden om er (weer) voor te gaan als team
  • Voor iedereen inzicht in persoonlijk effectiever gedrag
  • Gezamenlijk anker/mechanisme om elkaar aan te spreken bij dreigende terugval

Team Coachtraject

Wat houdt een team coachtraject in?

Allereerst bespreken we in een (kosteloos) gesprek de precieze probleemstelling. Wat is er volgens jou aan de hand? En wat zeggen de teamleden zelf? Wat is het gedrag wat waargenomen wordt en wat is het gewenste gedrag? Zo wordt een concrete probleemstelling geformuleerd.

Op basis daarvan ontwerp ik voor jouw situatie de meest effectieve aanpak om met het team aan de slag te gaan. Na goedkeuring van de voorgestelde aanpak, starten we het traject. Na elke sessie vindt er een korte evaluatie plaats met de opdrachtgever. Als er bijstellingen in de aanpak noodzakelijk zijn, bespreken we die meteen samen. Uiteraard vindt er altijd een eindevaluatie plaats.

 

Arjen Vos, Directeur – Verbi Gereedschappen, Helmond

“Leven lang leren” is iets waar ik echt voor sta. Ik gun onze medewerkers dat ze zich continu blijven ontwikkelen, niet alleen voor ons bedrijf maar juist ook voor hun eigen toekomst. Toch kregen wij onze mensen onvoldoende in beweging om zichzelf te blijven ontwikkelen. In het verleden hebben we al diverse adviseurs over de vloer gehad om met de medewerkers aan de slag te gaan en dat hielp wel even, maar daarna viel iedereen weer terug in zijn oude gedrag. Ook wij als management team.

Eric had duidelijk een andere aanpak. Hij ging vooral met ons als management team aan de slag. Hij leerde ons handvatten en manieren om mensen positief te prikkelen om meer eigen regie te nemen. Maar bovenal zijn we door de sessies met Eric erachter gekomen dat we zelf als team misschien wel de belangrijkste rem waren. In feite hebben wij onszelf als team ontwikkeld. We hebben twee nieuwe pijlers gevonden waarmee we elkaar scherp houden en waarmee we ook al mooie resultaten bij medewerkers hebben bereikt. Er waait echt een andere wind door de organisatie. En misschien nog wel het belangrijkste: dit is geen tijdelijk effect door een externe adviseur maar we hebben dit zelf als team gedaan. Ik merk dat het daardoor echt een blijvende verandering is geworden.”

Mark Jan Katz – Team Manager, Gemeente Venray, Venray

Ik werd teammanager van een team van zo’n vijftien professionals en constateerde al snel dat er veel “gedoe” was in het team. Ik zag iedereen met de allerbeste intenties zijn werk doen, toch wrong er vanalles in de onderlinge relaties. Iedereen had z’n eigen frustratie(tjes) waardoor het team zichzelf gevangen hield in negativiteit. Ik kreeg er de vinger niet achter en schakelde daarom Eric in.

Er bleken diverse gevoeligheden te spelen binnen het team, ook naar mensen die al lang niet meer in het team zaten. We hebben met Eric een aantal sessies gedaan waarmee de belangrijkste dingen zijn benoemd en uitgesproken. Door de gevoeligheden die overal nog lagen, moest Eric zorgvuldig manoeuvreren, wat erg goed gelukt is. Hij wist precies op het juiste moment de gevoelige snaar te raken en de dingen te benoemen die benoemd moesten worden. Daarbij bewaakte hij de perfecte balans tussen respect voor de mensen en scherpte voor wat er onderhuids werkelijk speelde. Het team is er veel sterker uitgekomen en mensen gaan elkaar steeds meer op een positieve manier benaderen.

Eveline Monteiro – Manager, Stichting Humanitas, Eindhoven 

Wij hebben een duidelijke opdracht gekregen vanuit ons bestuur en daar ben ik met mijn team mee aan de slag gegaan. Ik merkte echter al snel dat er veel werk aan de winkel was met het team, want iedereen werkte nog erg individueel. En hoewel ieders intenties hartstikke goed waren, ontbrak het nog aan een goede teamsamenwerking. Ik merkte op een aantal plaatsen fricties en ik had ook wel twijfels over het onderlinge vertrouwen tussen de teamleden. Ik moest voor mijn gevoel eerst een interventie doen om dit team op de juiste manier in beweging te krijgen.

Tijdens een kennissessie van Eric, werd mij duidelijk dat er niet alleen aan de “bovenstroom” gewerkt moest worden, maar dat ik eerst met het team aan de “onderstroom” moest gaan werken. Dan praat je over zaken als betrokkenheid en wederzijds vertrouwen. Daarna kun je pas aan de bovenstroom gaan werken (in ons geval betrof dit het creëren van werkgroepen en het verdelen van de diverse taken). Nadat ik Eric gevraagd had om ons te begeleiden in de onderstroom, heeft jij ons ook met zichtbaar resultaat begeleid op de bovenstroom. En met succes. Ik kreeg (ongevraagd!) complimenten van mijn teamleden voor deze aanpak, wat voor mij een bevestiging was dat ik, met dank aan Eric, de juiste route heb gevolgd.”

Jan van Houtum – Directeur, R&R Systems, de Energieverdieners, Gemert

“Met R&R Systems draaiden we al meerdere jaren redelijk constant. Toch waren mijn mede-eigenaar en ik niet tevreden. Het was steeds hard werken om opdrachten binnen te halen en dat waren ook niet altijd de meest rendabele projecten. We “maakten vaak wat we verkochten” terwijl we juist meer zouden moeten “verkopen wat we maken”. We zaten in een soort vicieuze cirkel die maar op zijn plaats bleef. Er was onvoldoende vooruitgang en nog harder werken was geen optie. Sterker nog, we willen juist geleidelijk aan minder gaan werken.

We hebben Eric ingeschakeld om ons hierin te helpen. Hij heeft ons MT aan de hand genomen om scherper te krijgen wat belangrijk is en wat we echt willen bereiken, zowel persoonlijk als zakelijk. Hij liet ons zelf benoemen hoe we ons als team belemmeren om door te pakken. We kwamen er achter dat iedereen hier een eigen aandeel in heeft en ook wat iedereen te doen had om de situatie te doorbreken. Inmiddels is het tij echt gekeerd en gaat het in alle opzichten veel beter met ons bedrijf. De orderportefeuille is stevig gevuld en vooral met projecten met een gezonde marge. We zijn in een opwaartse spiraal terecht gekomen met steeds meer tijd en middelen om te verbeteren en we weten ook wat de hoofdzaken zijn waar we nog aan moeten werken om ons doel te bereiken.

Jos Cremers – Business Information Manager, Sitech Services, Geleen

Sinds een paar jaar is de afdeling BIM (Business Information Services) van Sitech zelf eindverantwoordelijk voor de geleverde diensten aan klanten en de eigen organisatie. Hierdoor moeten we nu zelf het operationele, tactische en strategische beleid opstellen en uitvoeren. Dit betekent niet alleen een groei in verantwoordelijkheid, maar ook in aantal medewerkers. Afgelopen jaar gaven medewerkers aan dat door nieuwe activiteiten en hoge werkdruk de samenwerking binnen BIM beter kon. Ook binnen het MT bleken we niet optimaal met elkaar samen te werken en als één gezicht te communiceren.

Eric heeft ons in een aantal workshops een spiegel voorgehouden. Door duidelijk te maken dat we allemaal een “andere kleur” hebben (DISC methode) en dus anders acteren vanuit onze eigen “aangeboren” gewoontes, begrijpen we nu beter waarom iemand op een bepaalde manier communiceert en acteert. Hierdoor is onze communicatie en hiermee het wederzijdse begrip stukken verbeterd, onze teamgeest verhoogd en maken we beter gebruik van elkaars sterkte. Tevens hebben wij in de workshops geleerd om persoonlijke zaken meer bespreekbaar te maken en hulp te vragen als dat nodig is.”

Harry Rademakers – Manager Operations, Act-in

“Als Management Team hadden we duidelijke kernwaarden voor onze organisatie gedefinieerd. Deze zijn bedoeld voor onze externe (markt)communicatie, maar we wilden deze kernwaarden ook graag bij onze medewerkers gaan laten leven. Daarnaast was het begrip “ownership” iets wat veel te weinig in de organisatie leeft en waar we als organisatie veel last van hadden. Echt zo’n ‘cultuur-dingetje’ wat je niet zomaar ombuigt.

Met de info die we Eric gaven, heeft hij een uitgekiend programma in elkaar gezet waarmee we de kernwaarden als het ware konden ‘implementeren’ in de organisatie. Door de opzet met interactieve sessies en ook verdiepingssessies in kleinere groepen, zijn er bij bijna elke medewerker zichtbaar dingen veranderd in gedrag en houding. De technische achtergrond van Eric en de manier waarop hij daardoor kon “matchen” met onze medewerkers heeft daar zeker aan bijgedragen. En op een subtiele, prettige manier, heeft Eric ook ons als MT-leden laten inzien waar we als MT onze bijdrage hebben om de organisatie in de gewenste richting te helpen veranderen (en die bijdrage is groter dan we in eerste instantie misschien wel dachten)”

 

Jouw coach is Eric Bogers

Als leidinggevende gaf ik in het verleden leiding aan meerdere teams. Toen één van deze teams ondanks diverse ingrepen niet meer goed functioneerde, besefte ik op enig moment dat ik zelf onderdeel van het probleem was. Op dat moment schakelde ik een externe beroepscoach in om het zaakje “los te krijgen”.

Later ben ik dit soort teamcoaching zelf gaan doen. Te vaak zie ik dat leidinggevenden te lang vasthouden aan eigen interventies of instrumentele ingrepen om een team weer goed te laten presteren. Terwijl alleen een echt onafhankelijk iemand de veiligheid kan creëren die nodig is om de teamleden te laten zeggen wat er gezegd moet worden.

Herken je dit soort problemen in je eigen team of organisatie?? Stuur mij dan een e-mail of bel mij op 06-24686878. We maken dan meteen een afspraak waarin we samen inzoomen op wat er precies nodig is in jouw situatie.

Zonnedauw 48
5731 TW MIERLO

06-24686878

Wil je iedere maand tips en inzichten?
Meld je dan aan en ontvang meteen de 10 Must-Knows voor elke professional (1x per maand, geen reclame, eenvoudige afmeldmogelijkheid)

Wil je vrijblijvend sparren over de juiste stappen die jij kunt zetten naar zichtbaar succesvol leidinggeven? Bepaal dan hieronder zelf op welke manier je in contact wilt komen.