Twee woorden waarmee je puur overtuigend bent…

Wanneer je met iemand in gesprek bent, vooral als het zakelijk is, wil je meestal op inhoudelijk niveau iets bereiken. Voordat je het samen eens bent, ga je eerst allebei je mening en ideeën tegen elkaar aanhouden. Vaak kom je er dan samen wel uit, maar wat als je bij de ander maar niet duidelijk krijgt waar jij zelf zo stellig van overtuigd bent…?

overtuigend zijn kun je leren

Ga op dat moment praten met deze twee woorden “Ik geloof. Ter verduidelijking: Ik heb het niet over de religieuze interpretatie van deze twee woorden (je hoeft dus niet gelovig te zijn). Ik heb het over het uitspreken van zinnen die beginnen met deze twee woorden, waarmee je het gesprek op een ander niveau brengt.

Het gaat dan namelijk niet meer om feiten en details. Je geeft het gesprek een zodanige wending dat je kunt gaan vertellen waar je zelf vol overgave voor staat. Geloof me, als je dit op het juiste moment doet, krijgt het gesprek een andere lading en creëer je ruimte om bij de ander echt overtuigend binnen te komen.

Laat ik een voorbeeld van mijzelf geven: Als ik in een gesprek merk dat de kern van mijn verhaal mogelijk niet goed overkomt, ga ik bewust praten met de woorden “ik geloof”. Het brengt mij op een soort van plateau waarop ik vrijuit kan aangeven waar ik echt van overtuigd ben.

Zo spreek ik regelmatig met leidinggevenden of HR-verantwoordelijken over hun behoefte om vaardigheden bij medewerkers te ontwikkelen. Wanneer ik merk dat ik moeite heb om duidelijk te maken waarom ik mijn diensten op mijn specifieke manier heb opgezet, dan verleg ik mijn betoog als volgt:

……want weet je, ik geloof namelijk niet in de traditionele opzet van trainingen waarin een theorie of model wordt uitgelegd, al dan niet met een rollenspel, waarmee je vervolgens een nieuwe vaardigheid zou hebben aangeleerd. Ik geloof juist dat iemand pas een echt blijvende stap in zijn ontwikkeling zet, wanneer hij 100% zelfbewust kiest voor het nieuwe gedrag dat hij wil leren. Alleen dan is er sprake van intrinsieke wil en alleen dan haal je pas écht rendement uit een leertraject. Daarom heb ik mijn team leertrajecten als volgt opgezet:……

Als ik mijn verhaal op deze manier vertel, komt het als het ware “uit mijn hart” (wat ook zo is!). Ik heb er geen enkele twijfel over en dat straal ik automatisch uit naar de mensen tegenover me. Het werkt als vanzelf heel overtuigend.

Waarin zit dan precies het overtuigend effect van “Ik geloof“? Doordat je in de ik-vorm praat, is het jóuw mening, jóuw visie. Je legt hem niet aan anderen op, je verkondigt hem alleen op een pure manier. En met het woord “geloof” geef je aan dat het jouw eigen waarheid is, die niet persé de waarheid van de ander hoeft te zijn. Je geeft dus nog steeds ruimte aan andere meningen, maar straalt op deze manier wel duidelijk uit waar je zelf 100% van overtuigd bent!

Simon Sinek heeft overigens een heel interessant model beschreven, waarmee hij de krachtige werking van deze twee woorden beschrijft. In deze lezing legt hij dit heel inspirerend uit (Engelstalig, als je 18 minuten tijd hebt, moet je deze zeker bekijken!).

Overigens kun je natuurlijk ook afgeleide woorden gebruiken die hetzelfde effect hebben:ik ben ervan overtuigd dat…” of “in mijn visie…“. Er zijn ook woorden die je juist niet moet gebruiken omdat die het overtuigende effect juist afzwakken: “ik vind“, “ik denk“, “ik wil“, “volgens mij“. Merk je het verschil?

Tot slot ter illustratie: Waarom ikzelf geloof in de kracht van professionele coaching, heb ik verwoord op mijn website.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groeten,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).