Elke leidinggevende is op een bepaald moment in zijn lijnfunctie gestart. Wellicht ben je ervoor gevraagd, of je hebt zelf op de vrijgekomen leidinggevende functie gesolliciteerd. Ineens moet je de baas zijn.

Vanaf de eerste dag in deze nieuwe rol, merk je verschil. Zelf kan ik me dat moment nog goed herinneren: Je bent nu niet meer alleen verantwoordelijk voor je eigen werk, maar ook voor het werk van anderen. En dat is even wennen.

Zeker als je voor het eerst leiding geeft, moet je je positie nog bepalen. Iedereen heeft een eigen voorkeursstijl. De één is meer taakgericht, de ander meer mensgericht. En het mooiste is natuurlijk om deze beide stijlen in de juiste balans toe te passen, afhankelijk van de taakvolwassenheid van de medewerker (het zogenaamde Situationeel Leidinggeven).

Ik spreek vaak taakgerichte leidinggevenden. Die willen vervolgens leren om ook hun mensgerichte stijl verder te ontwikkelen. Dus minder directief worden en meer bouwen aan de relatie met de medewerker en het wederzijds vertrouwen.

Ik spreek ook vaak mensgerichte leidinggevenden. Die hechten van nature veel waarde aan een fijne relatie, prettige werksfeer en goede harmonie. En laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk ook het fijnst werken met z’n allen. Deze leidinggevenden vergeten echter één belangrijk ding:

Soms moet je gewoon even de baas zijn!

Mensen hebben namelijk behoefte aan duidelijkheid. Ze willen weten waar de grenzen liggen en gaan die ook opzoeken. Alleen gezellig werken zonder doel, zonder kaders, zonder duidelijkheid, vindt uiteindelijk niemand fijn.

Duidelijk “De baas zijn” is voor sommigen niet zo makkelijk. Zeker als je van nature meer mensgericht bent. Besef dan dat “de baas zijn” zo nu en dan nodig is. De duidelijkheid die je daarmee geeft, helpt je juist om met je medewerkers tot die prettige werksfeer te komen.

In ben de baas want soms moet je de baas zijn

Hoe doe je dat dan handig, “de baas zijn”? Het begint natuurlijk met de juiste mindset, dus zeg tegen jezelf “ik ben de baas”. Vervolgens kunnen de volgende handvatten je helpen:

  • Gebruik stellende (i.p.v. vragende) zinnen Bijvoorbeeld: Ik wil dat je …, Jouw opdracht is …, Wat we gaan doen is het volgende …, Luister goed, dit is mijn besluit: … (i.p.v. Zou je misschien…? Wat zou je ervan vinden als we…?)
  • Kondig je “baas-boodschap” aan Bijvoorbeeld: Nu ben ik even de directieve manager: …, Ik stap nu even in mijn rol als jouw baas: …, Wat ik je nu ga zeggen, zeg ik als eindverantwoordelijke: …
  • Toon begrip voor de eventuele reactie Bijvoorbeeld: Ik begrijp dat je dit niet leuk vindt om te horen, maar (ik wil het toch/we gaan het toch zo doen…), Ik snap dat jij het liever anders zo zien…

Nog een mindset-tip: Beschouw je medewerkers als kinderen. Kinderen hebben ook duidelijkheid nodig en ze hebben soms ook een directieve aansturing nodig in het kader van hun opvoeding. En hetzelfde geldt voor je medewerkers: die moeten ook “opgevoed” worden in hun functie. En die opvoedtaak ligt bij jou 😉

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).