Doelen stellen, er is al veel geschreven over de noodzaak hiervan. Het gaat dan vaak over financiële doelstellingen, over SMART en over concrete KPI’s (Key Performance Indicators). Bij sommige mensen ontstaat kan dan de neiging ontstaan om zich er minder mee te identificeren of zelfs tegen af te zetten. En als dat gebeurt, gaan deze doelstellingen juist niet werken zoals ze bedoeld zijn.

Goede doelstellingen zijn echter belangrijk en zinvol. Er gaat namelijk een ambitie achter schuil. Ze inspireren en motiveren en ze sturen het gedrag. Heldere doelstellingen helpen bij het nemen van beslissingen en om het eens te worden in een team wanneer er verschil van inzicht bestaat.

Je kunt doelen stellen op verschillende abstractieniveaus en daarmee een verschillende “afstand” met betrekking tot hoe ver weg het doel ligt. Om doelen te definiëren waar je echt iets aan hebt, is het belangrijk dat je deze drie abstractieniveaus in de juiste volgorde uitwerkt. Je neemt dus de volgende drie stappen:

Doelen stellen in 3 stappen

1. Bepaal je “droom” (waar je ooit hoopt te komen)

Een droom geeft aan waar je ooit in de toekomst hoopt te komen. Je koppelt er dus geen deadline aan. Een droom is daarmee in zekere zin “tijdloos”: Je komt er misschien nooit echt en daarmee blijft het je altijd de juiste richting geven.

Voor een organisatie wordt de droom gevormd door de missie, die meestal al helder verwoord is. Als persoonlijke droom kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • Een eigen bedrijf hebben
 • Financieel onafhankelijk zijn
 • Een levensstijl hebben waarbij je minimaal 6 weken per jaar op vakantie kunt

Een droom staat in principe ver van de realiteit van vandaag. Om je droom te benoemen, moet je daarom vaak “loskomen” van deze realiteit. Wanneer je begint te denken vanuit wat er nu is, bestaat de kans dat je slechts in kleine, incrementele stapjes van verbetering/verandering gaat denken. Daardoor kom je niet bij je echte droom.

2. Bepaal je einddoel (zorgt voor inspiratie)

Een einddoel komt al dichter bij de realiteit. Het beschrijft een doelstelling die in de werkelijke wereld feitelijk haalbaar is. Denk daarbij aan een termijn van bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar. De einddoelen in een zakelijke omgeving zijn in feite de lange termijn doelstellingen, zoals bijvoorbeeld:

 • In 3 jaar marktleider zijn in regio X
 • Verkoopvestigingen hebben in alle Europese landen

Een voorbeeld van een persoonlijk einddoel kan bijvoorbeeld zijn:

 • Een functie hebben met een eigen winst en verlies verantwoordelijkheid
 • Directeur zijn van een verkoopafdeling

3. Bepaal je streefdoelen (maakt de zaak concreet, ligt binnen je macht)

Met streefdoelen maak je zaken concreet. Er zit een duidelijke tijdsverwachting bij die in de ordegrootte ligt van enkele maanden tot een paar jaar. Je kunt het vergelijken met de korte termijn doelstellingen van een bedrijf. Voorbeelden van zakelijke streefdoelen:

 • Eind van het jaar 95% van de productie de 1e keer door de kwaliteitscontrole
 • Komende kalenderjaar een orderintake van 12 miljoen realiseren

Als voorbeeld van persoonlijke streefdoelen kun je denken aan:

 • Vóór 31 december een bepaald diploma behalen
 • Binnen één jaar een deel van je taken over hebben gedragen aan je teamleiders

De streefdoelen zijn nu helder genoeg om ze te vertalen naar concrete acties: je belegt een overleg om de knelpunten in de productie te bespreken, je maakt targets voor je accountmanagers, je schrijft je in voor het examen, je maakt een lijst met overdraagbare taken, etcetera. Je hebt nu het juiste vertrekpunt om een concreet actieplan voor je zelf of voor je afdeling uit te werken en aan de slag te gaan.

Deze drie stappen bij doelen stellen lijken misschien erg voor de hand liggend. Toch is het essentieel dat je bij doelen stellen deze volgorde aanhoudt. Alleen dan zul je voldoende motivatie ervaren bij het uitvoeren van je plannen. Je weet namelijk precies waarom je dit allemaal doet want je bent op weg ergens naar toe! Zonder een goed beeld van je “droom”, zullen de actieplannen die je maakt de juiste koers missen.

Maar wat doe je als je al doelstellingen hebt meegekregen van je manager? Dit is iets waar veel leidinggevenden of professionals mee worstelen. Het is dan juist belangrijk om deze drie stappen voor jou persoonlijk uit te werken: Wat wil je ZELF graag bereiken?

Je werkt optimaal als deze doelstellingen in voldoende mate overlappen met die van het bedrijf. Wanneer je én je persoonlijke doelen én de zakelijke doelen met dezelfde werkzaamheden en acties kunt realiseren, zul je de meeste energie hebben om er voor 120% voor te gaan.

Leidinggevenden kunnen soms “doorslaan” naar de zakelijke kant en hun persoonlijke doelstellingen “vergeten“. Dat kan lang goed gaan, maar het kan op de lange termijn ook mislopen. Dan komt de vraag “Voor wie doe ik dit eigenlijk?” of “Wat wil ik eigenlijk zelf?”.

Een goed moment om je dan nog eens af te vragen wat je zelf wilt! Om zichtbaar succesvol te worden als leidinggevende is de eerste stap namelijk om je persoonlijke en zakelijke doelstellingen helder te hebben en te weten waarvoor je het allemaal doet!

Heb je wel doelen maar twijfel je of ze wel aansluiten bij je werkelijke “droom”? Of wil je sowieso een beter beeld krijgen van wat je écht wilt met je afdeling of met je persoonlijke ontwikkeling? Neem dan contact met me op voor een afspraak om te kijken welke stappen voor jou relevant kunnen zijn.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).

WhatsApp