Als leidinggevende ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om de performance van je team te verbeteren. Grote kans dat je prima ziet waar het misgaat en dat je de knelpunten in de teamsamenwerking scherp kunt benoemen.

Het gaat vaak om ingesleten patronen of destructief gedrag wat algemeen geaccepteerd wordt. Of bepaalde essentiële competenties, zoals samenwerken of eigenaarschap, zijn onvoldoende ontwikkeld.

Benoemen van de knelpunten is één, maar hoe los je ze op? Uiteraard vind je het logisch dat je als teamleider zelf deze knelpunten gaat aanpakken. Daarvoor sta je tenslotte opgesteld, het valt onder jouw verantwoordelijkheid.

Je hebt helder in beeld wat er met het team moet gebeuren en je durft ook prima de lead te nemen in teamsessies. Toch kun je akelig je hoofd stoten als je zelf met het team aan de slag gaat. Het is namelijk de vraag of je zelf de juiste persoon hiervoor bent.

Je eigen team coachen wel of niet?

Soms is het verstandiger om externe hulp in te schakelen. Hieronder een aantal afwegingen:

  • Je bent zelf onderdeel van het team. En daarmee dus ook automatisch onderdeel van het probleem. Het team is als een systeem waar jij zelf een schakel in bent. Dus jouw gedrag en jouw managementstijl zijn sterk bepalend (of mogelijk belemmerend) voor de groei van het gehele team.
  • Je moet switchen tussen proces en inhoud. Als je zelf een teamsessie organiseert ben jij de facilitator, de gespreksleider die tijdens de sessie het proces stuurt. Als je dit goed wilt doen moet je zelf beter niet over de inhoud mee discussiëren. Het switchen tussen proces en inhoud is op zich al lastig. Het wordt nog lastiger wanneer je de noodzaak voelt om zelf op de inhoud mee te discussiëren. Een goede begeleiding van de sessie is dan niet meer zo makkelijk.
  • Je hebt een oordeel. Wil je het team op een professionele en objectieve manier verder helpen, dan is het essentieel om als begeleider geen eigen oordeel te hebben. Alleen dan kan een team met eigen oplossingen komen. Vanuit jouw eindverantwoordelijkheid vind je er zelf echter ook iets van. Hoe ga je met jouw eigen oordeel om? Blijf je in de rol van oordeelloze begeleider of moet je op een bepaald moment jouw “manager-troefkaart” spelen?
  • Je wordt niet als onafhankelijk ervaren. Een team kan pas echte stappen zetten als er voldoende vertrouwen en veiligheid is. De kern moet immers boven tafel en dat kan niet als men geen veiligheid voelt. Omdat jij uiteindelijk de leidinggevende bent (die aan het eind van het jaar iedereen beoordeelt), vinden mensen het vaak lastig om echt vrijuit te praten met jou als “onafhankelijke coach”.
  • Je mist ervaring in de onderstroom. Een echte beweging in een team ontstaat in de zogenaamde onderstroom: de dingen die niet waarneembaar zijn maar die onbewust spelen in het team. Het vraagt training en ervaring om op deze onderstroom met teams te werken. Je moet je afvragen of je zelf deze ervaring voldoende hebt (als leidinggevende doe je zoiets immers niet zo vaak). Sterker nog; je kunt zelfs meer schade berokkenen als je onzorgvuldig aan de slag gaat op de onderstroom!

Er is nog een voordeel aan het inschakelen van een externe coach. Als het traject professioneel wordt begeleid, wordt jouw eigen rol in het team namelijk veel duidelijker. Na afloop is het voor iedereen kraakhelder wat het team van jou als leidinggevende verwacht en wat jij van de teamleden verwacht. Alle neuzen staan weer dezelfde kant uit.

En zelf zit je steviger in het zadel om zelfstandig verder te werken aan een excellerend team. Twijfel je over het wel of niet inschakelen van een externe coach? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).