Elk team heeft twee doelen, altijd! Een prikkelende uitspraak die waarschijnlijk meteen wat vragen oproept. Hoezo twee doelen? Een team kan best meer dan twee doelen hebben of misschien maar één doel.

Deze uitspraak vraagt om een toelichting:

Het eerste doel is voor elk team anders:

Het eerste doel van elk team bestaat namelijk uit alle doelen die horen bij de opdracht die het team van de organisatie gekregen heeft. Dat kunnen operationele doelen (KPI’s) zijn zoals het behalen van een bepaalde productiviteit of kwaliteit van de output.

Het kunnen ook meer tactische of strategische doelen zijn, bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe wetgeving in het werkproces of het opbouwen van een nieuwe business in een ander marktsegment.

Dit zijn dus de doelen waar we normaal gesproken over spreken in elke organisatie, die in de Powerpoint staan bij nieuwsjaarsbijeenkomst en bij de teammeetings.

Het tweede doel is voor elk team hetzelfde:

Samen een team worden!

Een team is een eigen entiteit met een eigen ontwikkeling. Het maakt niet uit hoe taakvolwassen de individuele teamleden zijn, het team moet zelf ook in taakvolwassenheid groeien. En dat moeten de teamleden gezamenlijk bereiken!

Elk team ontwikkelt zich in deze 4 fasen

Elk team doorloopt vier fasen, altijd. Het start bij de Oriëntatie: Iedereen probeert zijn plek te vinden en de teamleden werken nog vooral individueel. De motivatie is hoog, nieuwe doelen, nieuwe collega’s, leuk.

Dan de Onvrede: Die leuke collega blijkt toch niet zo leuk als gedacht… en die doelstellingen zijn toch lastiger dan verwacht. De eerste meningsverschillen en irritaties ontstaan. Er wordt vooral over elkaar gepraat en niet met elkaar. De teamleider moet nog veel ingrijpen.

Vervolgens de Integratie: Leren om het met elkaar oneens te zijn, om samen problemen aan te pakken en om conflicten op te lossen. Leren om elkaar aan te spreken, om verschillen te waarderen en om elkaars kwaliteiten te benutten. De motivatie stijgt weer. De productiviteit ook.

Tot slot de Productie: Het team heeft een hoge mate van zelfsturing bereikt. Problemen en conflicten worden meteen onderling opgelost. Men is niet meer met interne discussies bezig maar is als team gericht op verdere prestatieverbetering en staat in dienst van de rest van de organisatie. De teamleider heeft nu niet veel tijd meer nodig voor de aansturing.

Een mooie reis die je met de teamleden samen te maken hebt! En de teamleider heeft daarin een nobele taak: Elke fase vraagt namelijk een andere stijl van aansturen om het team verder te helpen naar de volgende fase.

Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met me op zodat ik je er meer over kan uitleggen.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).

WhatsApp