Veel klanten van mij komen regelmatig in deze spagaat terecht: Je moet een beslissing doorvoeren waar je zelf eigenlijk helemaal niet achter staat. Dat kan een opgelegde beslissing van hoger hand zijn. Het kan ook de uitkomst zijn van een MT-overleg waar je zelf bij was, maar waar anders is besloten dan jij zelf zou willen.

Er wordt in elk geval van je verwacht dat je deze beslissing zonder twijfel doorvoert. Veel mensen komen dan voor een dilemma te staan: “Als ik het niet consequent doorvoer kom ik niet daadkrachtig over… maar doe ik het wel, dan ga ik tegen mijn principes in en verloochen ik mezelf…“. In het laatste geval is daarnaast de kans groot dat je medewerkers heus wel in de gaten hebben dat jij zelf niet achter de beslissing staat, met negatieve gevolgen voor jouw natuurlijk gezag.

Je kunt verschillende strategieën kiezen om hier mee om te gaan. Zo kun je wegduiken en de schuld bij de ander leggen: “Sorry jongens, maar dit moet gebeuren, ik kan er ook niets aan doen…het is niet mijn beslissing…don’t blame the messenger“. Je kunt ook kiezen om te “spelen” dat je wél 100% achter de beslissing staat, als ware het jouw eigen beslissing. Deze rol moet je dan natuurlijk wel consequent vasthouden… Lastig…

Je kunt gelukkig ook op je “eigen” en dus authentieke manier handelen! Je moet namelijk één belangrijke vraag aan jezelf stellen en die volmondig met “Ja” kunnen beantwoorden:

Heb ik er écht alles aan gedaan wat binnen mijn macht ligt, om deze beslissing te veranderen?

Daarbij moet je wel héél eerlijk tegen jezelf zijn! Heb je voldoende beargumenteerd bij je manager waarom de beslissing anders moet zijn? Heb je de juiste overtuigingstechnieken gebruikt? Heb je goede alternatieve oplossingen voorgesteld en ben je daar ook creatief genoeg in geweest? Heb je gebruik gemaakt van hulpbronnen, bijvoorbeeld je eigen mensen of experts van buiten, om andere oplossingen aan te dragen? Ben je in alle discussies steeds trouw gebleven aan je eigen principes en heb je je eerlijke mening ook op tafel gelegd?

Als je deze vragen allemaal volmondig met “Ja” kunt beantwoorden, kun je ook met opgeheven hoofd de beslissing aan je mensen uitleggen. Je weet immers dat jij er alles aan gedaan hebt en dat jij jezelf recht in de ogen kunt kijken!

Je komt dan ook niet in de verleiding om (onbewust) te gaan klagen of morren. En je hoeft ook niet “stoer” toneel te spelen. Je kunt nu gewoon eerlijk uitleggen aan je mensen wat jouw eigen mening is, welke afweging je zelf hebt gemaakt en waarom je deze beslissing nu toch door gaat voeren. Niks geen toneel, gewoon het eerlijke verhaal.

That’s it.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).

WhatsApp