Als medewerker in een bedrijf heb te maken met zakelijke doelstellingen. Je hebt bijvoorbeeld harde targets of KPI’s meegekregen van je manager, zoals het behalen van een bepaalde orderintake, productiviteit of operationeel resultaat. Of je bent verantwoordelijk voor de implementatie van een project of voor een noodzakelijke verandering in je organisatie. Het zijn in elk geval allemaal zakelijke doelen.

Anderzijds heb je ook persoonlijke doelen. Dingen die je zelf graag wilt bereiken. Een persoonlijke ontwikkeling die je graag wilt realiseren of misschien zelf een toekomstige droom waar je naar toe wilt werken.

Je werkt natuurlijk optimaal als deze beide doelstellingen in voldoende mate overlappen of in elkaars verlengde liggen. Wanneer je én je persoonlijke doelen én de zakelijke doelen met dezelfde werkzaamheden en acties kunt realiseren, zul je de meeste energie hebben om er voor 120% voor te gaan.

Voor een zelfstandig ondernemer liggen de zakelijke en persoonlijke doelstellingen meestal erg dicht bij elkaar. Vaak zijn het precies dezelfde doelstellingen. Daarom staat het werken aan je zakelijke doelen gelijk aan het werken aan je persoonlijke doelen. En dat geeft enorme energie en drive (ik spreek uit eigen ervaring).

En dat is precies de reden waarom stiekem iedereen wel eens droomt over het hebben van een eigen bedrijf! Maar wat als je geen eigen bedrijf hebt? Hoe zorg je er dan toch voor dat je met veel energie naar je werk blijft gaan?

Als medewerker en vooral als leidinggevende over een unit, afdeling of team, kunnen jouw persoonlijke doelstellingen wel eens heel ver van de zakelijke doelstellingen vandaan liggen. Managers kunnen soms zelfs doorslaan naar de zakelijke kant en hun eigen persoonlijke doelstellingen vergeten.

Dat kan lang goed gaan, maar het kan op de lange termijn ook mislopen. Dan komt de vraag “Voor wie doe ik dit eigenlijk?” of “Wat wil ik eigenlijk zelf?”. In extreme situaties kan dit zelfs de bron zijn voor burn-out verschijnselen!

Bij het bepalen van de actieplannen voor je afdeling is het daarom belangrijk om voldoende rekening te houden met je persoonlijke doelen. Op z’n minst moet je je bewust zijn wat je persoonlijke doelen zijn, ook al neem je ze vervolgens niet of maar beperkt mee in de afdelingsdoelstellingen.

Een voorbeeld:

Het kan zijn dat je op enig moment tot de conclusie komt dat jouw persoonlijke doelen te ver weg liggen van de zakelijke doelen. Stel dat je als doel hebt om jezelf te bekwamen in een coachende leiderschapsstijl terwijl je als zakelijk doel hebt om een groot deel van de activiteiten te outsourcen (uit te besteden aan een externe partij). Je kunt je dan afvragen of je het komend jaar als leidinggevende wel met passie je rol kunt invullen.

eigen bedrijf beginnen waarom

Het actieplan voor jouw afdeling leid je in eerste instantie af van de korte termijn doelen van de organisatie (streefdoelen). Als het goed is zijn deze afgeleid van de lange termijn doelen (einddoelen), die op hun beurt weer zijn afgeleid van de organisatie missie: datgene waar de organisatie ooit hoopte komen.

Je kunt echter ook voor je zelf zo’n uitwerking maken: Wat is eigenlijk mijn eigen droom waar ik ooit op uit hoop te komen (ongeveer, dit hoef je nog niet zo heel concreet te maken)? En wat zou je dan over 5 jaar zelf bereikt willen hebben om daar te komen? En wat wil je dan het komende jaar leren of bereiken?

Bij het opstellen van je actieplannen kun je hier vervolgens rekening mee houden. In deze plannen leg je bepaalde accenten waarmee niet alleen de organisatie beter wordt, maar ook jijzelf voldoende richting en uitdaging hebt om te groeien. Je verweeft je persoonlijke doelen met de zakelijke tot een win-win situatie.

In het schema staan voorbeelden genoemd van zo’n mengvorm. De dromen van de organisatie en die van jezelf als medewerker liggen ogenschijnlijk erg ver van elkaar. Toch kun je deze bij elkaar brengen in praktische actieplannen voor je afdeling. Je intrinsieke motivatie om aan deze doelstellingen te werken is dan veel groter en het geeft je absoluut meer energie.

En dat eigen bedrijf, die droom, die kun je altijd nog wel eens echt realiseren 😉

Interessant artikel? Lees dan ook:

Met hartelijke groet,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).