Iedereen heeft persoonlijke doelen. Sommigen hebben alleen onbewust persoonlijke doelen en zijn niet dagelijks met hun persoonlijke ontwikkeling bezig. Anderen hebben hun doelen uitgeschreven en hebben er concrete acties aan gekoppeld. Hoe dan ook, iedereen heeft een bepaalde richting in het hoofd voor je leven en je werk.

Het is verstandig om met regelmaat eens bij je persoonlijke ontwikkeling stil te staan. Ben je nog steeds op de goede weg met de dingen die je doet? Sluiten je werkzaamheden, je taken, je vrijetijdsbesteding enzovoort nog steeds aan bij hetgeen je uiteindelijk wilt bereiken?

Door je persoonlijke ontwikkeling bij te sturen, zorg je ervoor dat je op koers blijft. Wanneer je regelmatig de juiste accenten legt in de dingen die je doet en leert, zul je zien dat je steeds dichter bij je doelen komt.

persoonlijke ontwikkeling

Een jaarlijkse herijking kan je helpen om deze persoonlijke ontwikkeling een boost te geven. Een mooi moment voor zo’n herijking is tijdens je (zomer)vakantie of bijvoorbeeld tussen kerst en nieuw. Je kijkt kort terug naar het afgelopen jaar en je stelt je plannen voor het nieuwe jaar bij.

Deze vier vragen helpen je bij deze herijking:

1. Waar kijk ik met tevredenheid op terug?

Welke dingen heb ik in het afgelopen jaar geleerd? Op welke prestaties ben ik trots? Over welke persoonlijke ontwikkeling ben ik zelf tevreden?

2. Waar wil ik meer van?

Wat smaakt naar meer? Welke activiteiten gaan je helpen om dichter bij je doel te komen? Welke gedrag stimuleert jou en geeft je energie?

3. Waar wil ik minder van?

Welke dingen kosten je (te veel) energie? Welke werkzaamheden doe je wel, maar brengen jou niet verder of kosten te veel tijd? Waar zou je mee willen/moeten stoppen?

4. Welke acties ga ik de komende week zetten om hiermee een begin te maken?

Maak het meteen concreet: Wat kun je de komende week al doen om invulling te geven aan de dingen die je bij vraag 2 en 3 hebt benoemd? Het kan al zo simpel zijn als een afspraak plannen met je leidinggevende of het inschrijven voor een training.

Nog een paar tips als je hiermee aan de slag gaat:

  • Als je de antwoorden ook echt voor jezelf opschrijft, zul je zien dat het meer gaat leven en dat je er bewust of zelfs onbewust mee aan de slag zult gaan.
  • Deel je antwoorden met iemand die dicht bij je staat. Daarmee creëer je meer persoonlijk commitment om er ook mee aan de slag te gaan.
  • Zet een jaarlijks terugkerende reminder in je agenda om opnieuw stil te staan bij deze vier vragen. Daarmee borg je je persoonlijke ontwikkeling ook in de toekomst.

Heb je moeite met het formuleren van concrete doelen voor je persoonlijke ontwikkeling? Wellicht kan het artikel “in 3 stappen naar doelen waar je iets aan hebt” hierbij helpen.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).

WhatsApp