Een belangrijke activiteit van mij is het coachen van teams naar taakvolwassenheid. Dat kan een functionele afdeling zijn, bijvoorbeeld sales, engineering, productie, services, finance, etc. Heel vaak is het een management team dat als team sterker en daadkrachtiger wil worden.

Als we aan de slag gaan komt regelmatig de vraag: Zijn wij eigenlijk wel een team? En dat is een terechte vraag. Een afdeling of groep hoeft namelijk niet persé benaderd te worden als een team dat zich zou moeten ontwikkelen naar taakvolwassenheid.

Maar hoe zit dat dan? Een team is uiteraard een groep mensen, maar een groep mensen is niet persé een team. Herinner je je nog uit de Wiskunde op de middelbare school, iets met verzamelingen en deelverzamelingen?

 

verschil tussen een groep en een team

 

Om praktische redenen delen we een organisatie in, in afdelingen of teams. Logisch, want iedere medewerker moet immers ergens ondergebracht worden en heeft een leidinggevende nodig. Een organogram (“de hark”) geeft voor iedereen duidelijkheid.

Wat is dan het essentiële verschil tussen een groep en een team? Er zijn twee essentiële voorwaarden om een groep mensen als een team te betitelen:

 

1. Er is een gezamenlijke doelstelling/opdracht

2. De teamleden zijn afhankelijk van elkaars werk

 

Een voorbeeld:

Een aantal consultants die dezelfde leidinggevende hebben maar onafhankelijk van elkaar werken en ieder hun eigen klanten bedienen, vormen samen geen team. Dat is meer een groep.

Niets mis mee. Uiteraard is het zinvol om te zorgen voor kennisdeling en een sociale activiteit op z’n tijd maar ze hoeven geen perfect samenwerkend team te worden.

Nog een stap verder: als ze bijna niets met elkaar te maken hebben, behalve dat ze bij dezelfde werkgever werken is het eerder een verzameling 😉.

Als echter wel aan deze twee voorwaarden wordt voldaan is er sprake van een team. En een team kan gaan excelleren. Dat gaat niet vanzelf, maar als het team de juiste stappen doorloopt kan het gaan opstijgen en een zelfredzaam, taakvolwassen team worden dat optimaal presteert.

Een voorbeeld:

Een groep engineers die in wisselende samenstelling in projecten werken en die gezamenlijk een modulaire ontwerpstandaard ontwikkelen is wel degelijk een team. Ze hebben een gezamenlijk doel en zijn daarbij afhankelijk van elkaars werk.

In zo’n team is het essentieel dat teamleden werken aan onderling vertrouwen, het benutten van elkaars kwaliteiten, het met elkaar oneens durven zijn, samen conflicten oplossen en beslissingen nemen etc.

Een management team is daarmee per definitie een team! Alle MT-leden werken immers samen aan dezelfde doelen: de doelen van de organisatie. En ze zijn afhankelijk van elkaars werk aangezien ieders deelverantwoordelijkheid essentieel is voor het primaire proces.

Is jouw afdeling een groep of een team? Wil je daar over van gedachten wisselen, neem dan contact met mij op voor een goed gesprek.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet, Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).