‘Teambesluiten nemen’ is een vaardigheid die elk taakvolwassen team dient te bezitten. Immers, een sterk team is niet alleen in staat om onderling stevig te discussiëren, maar ook om daarna concrete besluiten te nemen.

Daarmee toont het team daadkracht. Zo’n team spreekt ‘uit één mond’. De teamleden zullen elkaar nooit afvallen en de rest van de organisatie ervaart een eensgezind team waar geen ruis in zit.

Maar dan moet je als team wel in staat zijn om daadkrachtig teambesluiten te nemen. Gelukkig zijn er meerdere manieren die je hiervoor kunt inzetten:

 

Teambesluiten nemen - 5 manieren

 

1. De leider beslist (autocratisch)

Ook wel de klassieke methode genoemd. De teamleider neemt het uiteindelijke besluit, het liefst nadat hij input of advies heeft gevraagd aan de teamleden.

Het voordeel van deze manier van teambesluiten nemen is dat het veel tijd bespaart. Het is vooral bruikbaar bij een team dat nog in de beginfase van zijn ontwikkeling zit en (nog) niet in staat is om gezamenlijk tot overeenstemming te komen.

2. De meerderheid beslist (democratisch)

Het te nemen besluit wordt ter stemming gebracht, de meeste stemmen gelden: “Wie is er vóór?” Of “Wie is er voor optie A? Wie is er voor optie B?” etc. Ook hierbij geldt dat de besluitvorming snel gaat.

Het nadeel is dat er teamleden overblijven die compleet ongelukkig zijn met het besluit. Ze kunnen zich niet gehoord voelen en misschien buiten het team (onbewust) hun ongenoegen laten blijken. Daarom is het belangrijk om van iedereen commitment te vragen voor het genomen teambesluit.

3. Het lot beslist

Kop of munt, wie trekt aan het langste end. Dit klinkt misschien niet professioneel, toch kan “het lot laten beslissen” soms heel effectief zijn.

Vooral wanneer de uitkomst niet super belangrijk is maar er wel een besluit moet worden genomen: Wie maakt vandaag de notulen? Wie gaat als eerste het teamuitje organiseren?

4. Besluit o.b.v. consensus

Nu wordt het lastiger. Teambesluiten nemen op basis van consensus vraagt om intensief overleg. Luisteren naar elkaars belangen, onderzoeken van win-win alternatieven, onderhandelen, lobbyen… het kost allemaal wat meer tijd.

Samen ga je proberen om iedereen aan boord te krijgen zodat er een unaniem besluit kan worden genomen waar iedereen het mee eens is: consensus.

5. Besluit o.b.v. consent

Teambesluiten nemen op basis van consent is de meest vergeten manier. Consent betekent “toestemming” en is dus iets anders dan “het er mee eens zijn”. Een teambesluit nemen met consent betekent dat geen enkel teamlid beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het besluit.

Anders gezegd: sommige teamleden zijn niet “vóór” het voorstel, ze zijn alleen maar “niet-tegen” (en geven dus toestemming). Consent besluitvorming heeft als voordeel dat je niet unaniem vóór het voorstel hoeft te zijn en dat toch iedereen zijn commitment kan geven aan het besluit.

En hoe zit dat dan met vetorecht? Als er vetorecht is afgesproken bij het nemen van een teambesluit, dan mag iemand zijn veto uitspreken zonder dat hij dit hoeft te beargumenteren. Echter, wanneer je een besluit gaat nemen op basis van consent en iemand geeft geen consent (toestemming), dan zal hij dit wel moeten beargumenteren.

Belangrijk dus: spreek vooraf af op welke manier je een besluit gaat nemen. Dan is dat voor iedereen duidelijk en dan heb je geen discussie achteraf.

Wil je met jouw team ook opstijgen naar een high performance team, neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend gesprek bespreken we samen wat hiervoor de noodzakelijke stappen zijn.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet, Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).