In elke organisatie zit veel kennis en ervaring. Voor een deel is dit beschikbaar in de vorm van Wiki’s, kennisbanken, templates en procedures. Het is letterlijk “waarde” voor je organisatie.

Echter, nog meer kennis en ervaring zit “verstopt” bij de medewerkers. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, tips and trics en effectieve manieren om dingen voor elkaar te krijgen. Geleerd door vele jaren werken en door fouten te maken.

Wat zou het mooi zijn als al deze kennis en ervaring met iedereen gedeeld zou kunnen worden. Sterker nog: als je al deze kennis en ervaring zou kunnen ontsluiten en aan iedere medewerker zou kunnen doorgeven, dan zou je allemaal zeer ervaren teamleden hebben.

 

Kruisbestuiving - kennis en ervaring delen

 

Helaas zie je dat mensen hun kennis en ervaring niet vanzelf delen. In organisaties kom ik deze 5 oorzaken tegen waardoor deze kruisbestuiving niet vanzelf gaat:

1. Men weet niet welke kennis en ervaring al aanwezig is

“Ik weet niet wat ik nog niet weet”. Anders gezegd: als je niet weet waar een collega toevallig heel goed in is, zul je hem nooit opzoeken voor advies of tips. Wat hiervoor nodig is: in kaart brengen wie welke ervaring heeft.

2. Men ontmoet elkaar onvoldoende

Zeker wanneer mensen niet fysiek bij elkaar werken (bij verschillende vestigingen/gebouwen of in ambulante functies), zijn er simpelweg geen informele contactmomenten om eens spontaan ervaringen uit te wisselen. Even een vraag stellen als je iemand tegenkomt bij de koffie zit er niet in. En dit is door het vele thuiswerken in Corona-tijd alleen maar erger geworden. Deze gelegenheid zul je dus moeten creëren.

3. Men heeft geen tijd

Druk, druk, druk. Er is een hoge werkdruk en we moeten allemaal onze productiviteit halen. Daardoor is er onvoldoende tijd beschikbaar om met de groep af te spreken voor het uitwisselen van kennis. Ook voor een dagje meelopen met een collega is er vaak geen ruimte. De beperkte tijd die beschikbaar is voor kennisdeling zul je dus zeer effectief moeten benutten.

4. Men ervaart onvoldoende veiligheid

Anderen om advies vragen wordt nog wel eens ervaren als een teken van zwakte. Dat doe je dus niet als je onvoldoende veiligheid in je team ervaart. Hetzelfde geldt voor het delen van jouw advies of tips. Dat doe je niet makkelijk als je je niet veilig genoeg voelt (“dadelijk vinden ze mijn werkwijze belachelijk…”). Essentieel dus om te zorgen voor een goede sfeer van veiligheid om gezonde kruisbestuiving mogelijk te maken.

5. Men is bang voor interne concurrentie

“Kennis is macht”, een bekend gezegde. En als er sprake is van interne concurrentie, bijvoorbeeld door een vacante promotie of seniorrol, dan is er weinig motivatie om je kennis te delen met je collega’s: “Dadelijk loopt de ander er mee weg”. Dit vraagt om een gezonde mindset in je team waarin mensen juist worden uitgenodigd om dingen te delen: Delen is vermenigvuldigen.

Kruisbestuiving gaat niet dus niet vanzelf. Het is echter prima te organiseren, zolang je maar rekening houdt met bovenstaande belemmeringen en de juiste randvoorwaarden creëert.

Sterker nog: Zo’n kruisbestuiving werkt juist supereffectief wanneer je medewerkers wilt trainen in nieuwe vaardigheden. Je maakt immers maximaal gebruik van de kennis en ervaring die al in je team aanwezig is. Veel effectiever dan een standaard vaardigheidstraining.

De Professioneel Excelleren training is helemaal gebaseerd op deze trainingsvorm. Het maakt maximaal gebruik van kruisbestuiving en is geschikt voor nagenoeg alle vaardigheden. Lees hier meer over deze aanpak.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet, Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).