“Afspraak is afspraak” is een belangrijk principe voor een goede teamsamenwerking. Als we met het team A afspreken dan moet iedereen ervan uit kunnen gaan dat A ook wordt gedaan.

Toch is dit niet altijd zo. Sommige mensen zeggen Ja maar doen Nee. Een teamlid kan een opdracht of taak niet uitvoeren zonder dit tegen de teamleider te zeggen. Zoals kinderen iets beloven met twee vingers stiekem gekruist achter hun rug.

 

Pocket veto vingers gekruist

 

Pocket veto is de naam voor dit verschijnsel. Pocket veto’s zie je in veel organisaties en ook binnen een team. De naam staat voor de situatie dat je in een vergadering iets belooft te doen terwijl je jouw veto in je broekzak vasthoudt: Je weet al dat je het toch niet gaat doen.

Een voorbeeld:

De teamleider vraagt zijn medewerker om zich voortaan aan een nieuwe procedure te houden om de service richting de klant te verbeteren. De medewerker hoort het aan en legt zijn visie op een goede klantservice uit aan de teamleider. De teamleider vertelt nog een keer wat hij vanaf nu anders verwacht en de medewerker legt nog een keer uit hoe zijn handelen bijdraagt aan een goede service.

Uiteindelijk gaan ze uit elkaar. De teamleider denkt “Dat heb ik nu goed uitgelegd” en de medewerker denkt “Nu snapt de teamleider het beter”. De teamleider is in de veronderstelling dat hij een nieuwe afspraak heeft gemaakt terwijl de medewerker zich gerechtvaardigd voelt om alles bij het oude te laten.

Let wel: Een pocket veto wordt vaak onbewust toegepast! De medewerker die Ja zegt maar Nee doet, is meestal in de stellige overtuiging dat hij juist in het belang van de klant en het team handelt: “De teamleider kan immers niet alles weten en als we doen wat hij wil zijn we dadelijk de klant kwijt”. Het gaat dus meestal niet om weerstand of sabotage.

Pocket veto’s zorgen voor een loskoppeling tussen het management (de teamleider) en de medewerkers (teamleden). En dat heeft uiteindelijk een negatief effect op de prestaties van het team. Een onzichtbaar dodelijk virus voor een succesvol team.

Het pocket veto verschijnsel is ook te voorkomen. Een veilige teamsfeer waar ruimte is voor een open dialoog en waar men in staat is om constructief om te gaan met meningsverschillen is hier belangrijk. En heldere, door iedereen gedragen doelen helpt hier ook bij.

Heb je te maken met pocket veto’s in je team of vermoed je dat er andere patronen spelen die de teamprestaties belemmeren? Neem dan contact met me op voor een vrijblijvend analysegesprek.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet, Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).