Team besluiten neem je het liefst met alle teamleden samen, met consensus. Dan is er draagvlak en zal iedereen het besluit naar de buitenwereld volmondig uitdragen. 

Het nemen van een team besluit kan echter lang duren. Zeker als je team groot is. Neem een MT waarin iedereen een eigen verantwoordelijkheidsgebied heeft. Niet elk onderwerp is voor elk MT-lid even interessant. Toch wil je dat iedereen instemt. 

Wanneer altijd iedereen moet meebeslissen kan het lang duren om team besluiten te nemen. Sommige MT leden hebben onvoldoende kennis op een onderwerp om daar een goede mening over te vormen. Of ze hebben er niet echt een mening over. Dan kan het veel tijd kosten om ze in de besluitvorming mee te nemen. 

Voor dit soort situaties is er een effectieve, snellere manier om team besluiten te nemen: De Ster methode

 

Team besluiten nemen met de Ster methode

 

De Ster methode houdt in dat een aantal teamleden het mandaat krijgt van het hele team om over een onderwerp een besluit te nemen. Dit gaat dus verder dan een werkgroep die een advies uitbrengt, waarover alsnog het hele team een besluit moet nemen.

De Ster groep krijgt de volledige bevoegdheid om het uiteindelijke besluit te nemen. Deze groep bestaat uiteraard uit alle mensen die een belang én een mening hebben over het onderwerp. En uiteraard raakt het onderwerp hun verantwoordelijkheidsgebied.

Het is belangrijk dat het hele team vooraf een besluit neemt over het mandaat voor de Ster groep: Over welk onderwerp mogen zij beslissen? Wat zijn de randvoorwaarden die het team mee geeft? Wanneer moet men alsnog terug naar het hele team? Etc.

Als team besluiten traag of lastig gaan kan de Ster methode uitkomst bieden. Het maakt een MT besluitvaardiger en daadkrachtiger.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet, Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).