Toen ik net leidinggevende was, ging ik op vakantie naar de westkust van Amerika. Een mobiele telefoon was er toen nog niet (of werkte niet in de USA), dus was ik nauwelijks bereikbaar voor mijn teamleden. Dat voelde niet goed, want ik was tenslotte verantwoordelijk. Stel dat er iets gebeurt waarvoor ze mij zouden moeten spreken. Ik kon toch niet niet misbaar tijdens vakantie zijn?

Dus maakte ik een afspraak met de secretaresse dat ik elke dag even zou bellen. Zij hield een lijstje bij van bespreekpunten waarover ik dan iets kon vinden of beslissen. Fijn, want zo hield ik controle en was ik voor iedereen bereikbaar…

Nu weet ik wel beter: Zo heb je geen vakantie. Het is natuurlijk absurd om te denken dat je altijd bereikbaar moet zijn. Je kunt zo nooit echt ontspannen tijdens je vakantie. En je toont daarmee ook geen vertrouwen in je eigen team.

Een goede manager regelt dat hij gemist kan worden! Hij organiseert het zodanig, dat iedereen weet wat men moet doen en bij wie men terecht kan. Het gaat om slim verwachtingsmanagement: Zorg dat iedereen tijdig weet wanneer je weg bent, wat je van hen verwacht en wanneer ze iets van jou kunnen verwachten.

misbaar tijdens vakantie

Zo zorg je dat je ongestoord met vakantie kunt:

1. Regel vervangers

Voor je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zoek je tijdig plaatsvervangers, mensen die je de bevoegdheid geeft om uit jouw naam te handelen en te beslissen. Uiteraard geef je deze mensen vooraf duidelijke kaders mee zodat ze precies weten tot hoe ver ze mogen gaan.

2. Communiceer vooraf en zo vaak mogelijk wanneer je met vakantie bent

Het kan maar gezegd zijn: in de laatste weken voor je vakantie laat je te pas en te onpas even vallen wanneer jij met vakantie bent. Natuurlijk kunnen ze dit ook in je agenda zien (waarin je uiteraard alle dagen geblokt hebt zodat niemand zomaar een afspraak inschiet), maar als je maar vaak genoeg de data of de weeknummers hardop noemt, gaat het bij collega’s beklijven en gaan ze alvast anticiperen op jouw afwezigheid.

3. Plan je agenda vrij op je laatste dag voor, en de eerste dag na je vakantie.

Dit is in feite slim timemanagement. De laatste dag voor je vakantie houd je vrij om allerlei acties af te kunnen ronden. De eerste dag na je vakantie plan je vrij om je email bij te werken en je in te lezen in de actuele stand van zaken (mijn ervaring is dat er altijd van alles is gebeurd als je een paar weken weg bent geweest).

4. Zet je Out-of-Office reply aan

Dit is essentieel voor het organiseren van een ongestoorde vakantie. Zet in je Out-of-Office bericht duidelijk wanneer je weer terug bent, dat je in de tussentijd niet op de mail kunt reageren en vooral: bij wie men in de tussentijd terecht kan (je vervangers). Extra tip: Zet je Out-of-Office bericht al aan op de twee hierboven genoemde dagen (de laatste dag vóór en de eerste dag na je vakantie).

Als je hier de juiste aandacht aan besteedt zul je echt ontspannen op vakantie kunnen. Niets zo fijn als misbaar tijdens vakantie zijn.

Voor een uitgebreide zakelijke vakantie-checklist (met 19 punten), klik hier.

En wil je op vakantie serieus werken aan je eigen ontwikkeling, lees dan dit artikel.

Interessant artikel? Lees dan ook:

Hartelijke groet,

Eric Bogers

Dit is een eerdere nieuwsmail van Eric Bogers. Wil je elke maand nieuwe tips en inzichten voor leidinggevenden en professionals, meld je dan aan (geen spam, afmelden op elk moment mogelijk).